close-pop-up.svg

weber 411 rissarmeringsnett

weber

Utførelse

Før montering av webertherm 411 Rissarmeringsnett tettes riss/sprekk med mørtel tilpasset underlaget. 

Ved nybygg:
Monter Rissarmeringsnettet sentrisk over riss/sprekk/fuge i et tynt lag. Ikke påfør mørtel i området bak glidesjiktet. Videre pussarbeid utføres iht. normal prosedyre for pussarbeidet. 

Ved rehabiltering:
Ved utbedring av riss i puss som er armert med armeringsnett, f eks Weber Fiberpuss, kan det være tilstrekkelig å frese ut et spor med min. 250 mm bredde inn til eksisterende armeringsnett. Hvis mulig la eksisterende nett bli igjen og monter rissarmeringsnettet over riss/sprekk. Ikke påfør mørtel i området bak glidesjiktet. Videre pussarbeid utføres med mørtel som er tilpasset underlaget. 

Ved full rehabilitering og nedhugging av puss, monteres rissarmeringsnettet sentrisk over riss/sprekk i et tynt lag med den samme mørtelen som skal benyttes til pussarbeidet videre. Videre pussarbeid utføres iht. normal prosedyre for pussarbeidet.

Miljøinformasjon

Ikke klassifisert som farlig avfall. Rester leveres til kommunal avfallshåndtering.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Farge Hvit
Lagring Lagres tørt og frostfritt, beskyttet mot direkte sollys.
Forpakning Kartong med 5 stk ruller á 20 m