close-pop-up.svg

Weber B20 Pumpebetong

weber

Forbehandling

Rengjør underlaget nøye. Forvann alltid overflaten så vann ikke suges fra massen. Det må ikke være synlig vann på overflaten der det skal støpes.

Blanding

Weber B20 Pumpebetong blandes maskinelt i 5 minutter med ca. 3,5 liter vann per 25 kg, som gir ca. 13 liter betongmasse i lettflytende konsistens. Ingen ytterligere tilsetning er nødvendig. Blanding gjøres med tvangsblander eller frittfallsblander.

Utførelse

STØPING 
Bland betongen og fyll forskalingen. Tilpass konsistensen til type støpearbeid. Ved støping må ikke fritt vann forekomme på overflaten. Fuktige, rue overflater gir best heft. Påse at betongen får tilstrekkelig komprimering for å sikre et godt sluttresultat. Weber B20 Pumpebetong har en brukstid på ca. 60 minutter. Tildekk støpen umiddelbart for å hindre rask uttørking. 

PÅSTØP/GULVAVRETTING 
For å bedre vedheften mellom underlag og påstøp, brukes weber Rep 05 Betoheft som primer.
Weber B20 Pumpebetong påføres vått i vått med primeren. På glatte betongoverflater anbefales liming med Weber Epoxylim for å få god heft. Betongen må armeres og det må tas hensyn ved etterherdingen for å forhindre kantreising og rissdannelse. Lagtykkelsen bør ikke være under 50 mm.

Etterbehandling

Den ferdige konstruksjonen må beskyttes mot tidlig uttørking. Eksponerte ytterflater behandles med vann de første døgnene. Når ettervanningen avsluttes eller tildekningen tas bort, kan Weber Krympsperre påføres for å få best mulig resultat.

Vær oppmerksom på

Ved lavere temperaturer enn +5oC stopper fasthetsutviklingen kraftig opp. Ved risiko for lave temperaturer de første døgnene og der tiltak som tildekking/oppvarming av konstruksjon ikke er utført, frarådes det derfor å benytte produktet.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Produktet er ikke dekket av en harmonisert standard. En Ytelseserklæring (DoP) er derfor ikke nødvendig.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Det er utarbeidet EPD og ECOproduct for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 20 kg pr. m² og cm tykkelse
Vannbehov Ca. 3,5 liter pr. sekk
Brukstid Ca. 1 time
Herdetid før gangtrafikk Gangbar etter ca. 8 timer.
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Natursand 0-2 mm
Trykkfasthet 1 døgn >10 MPa
Trykkfasthet 7 døgn >15 MPa
Trykkfasthet 28 døgn >25 MPa
Frostbestandig God frostbestandighet
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet må brukes omgående.
Forpakning 25 kg sekk
1000 kg storsekk
PR-nummer 320285