close-pop-up.svg

Weber BI-væske/Vannstopp

weber

Godt å vite før påføring

Utstyr rengjøres i vann.

Forbehandling

Overflaten som skal behandles må rengjøres grundig. Flaten må være ren for salter og løse partikler. Produktet er etsende. Dekk til vinduer og metall før weber BI-væske/Vannstopp påføres. BI-væske/Vannstopp trenger best inn i fuktig underlag. Tørre underlag forvannes lett.

Blanding

For å få ekstra god inntrengning anbefales en fortynning 1:5 med vann i første strøk, 1:3 i andre strøk og 1:1 i siste strøk.

Utførelse

weber BI-væske/Vannstopp påføres helst med kost og arbeides godt inn i overflaten. 

Puss: 
Sårkanter på ren kalkmørtel og svake KC-mørtler behandles med weber BI-væske/Vannstopp og vann blandet 1:5 i første strøk. Andre strøk blandes BI-væske/Vannstopp med vann 1:2 som strykes på sårkanten før første behandling har avbundet. 

Betong: 
Påføres normalt i 3 omganger blandet med vann i 1:5, 1:3, og 1:1 som kostes utover. Etterfølgende behandling påføres så snart den første har trukket inn i overflaten. Overflødig væske som ikke trekker inn må børstes/svabres vekk før den tørker inn. weber BI-væske/Vannstopp som utilsiktet har tørket inn på overflaten kan løses med varmt vann og børsting for så å fjernes.

Vær oppmerksom på

Silikatbaserte produkter etser glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi varige nedmatting. Det er derfor viktig å dekke til slike flater for å unngå søl fra weber BI-væske/Vannstopp. Eventuelt søl må fjernes umiddelbart.

weber BI-væske/Vannstopp vil ved påføring i store mengder og ved lavt sug i underlaget kunne gi glatt flate ved tilgang på fukt, samt heftproblemer i forbindelse med etterfølgende maling, belegg, etc

Sikkerhetsforskrifter

Weber BI-væske/Vannstopp virker etsende mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor vernebriller der det er fare for sprut. 

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 0,1-0,2 liter pr. m2. Noe større forbruk må påregnes på meget tørre og sugende underlag. På meget fuktig underlag vil forbruket kunne være mindre.
Påføringstemperatur Laveste anbefalte påføringstemperatur: +5°C (i overflaten som behandles).
pH i herdet materiale 11
Densitet Ca. 1320 kg/m³
Lagring Lagres frostfritt. Uåpnet emballasje kan lagres i minimum 2 år.
PR-nummer 15575