close-pop-up.svg

Weber Bolt Zink

weber

Godt å vite før påføring

Verktøy rengjøres med vann.

Blanding

Mørtelen blandes i egnet blander. Ca 2/3 av vannet tilsettes først, deretter tørrmørtelen og til slutt vann til justering av konsistens. Mørtelens konsistens tilpasses anvendelsen. Bruk generelt minst mulig vann. Aktuelle pumper ved fjellsikring er mono- eller stempelpumper. Mørtelen må grunnet pågående ekspansjon plasseres senest 45 minutter etter blanding. Ved kamstålbolting stikkes først pumpeslangen helt inn i borhullet, hvoretter hullet fylles helt med mørtel. Deretter settes bolten inn.

Beste blanding oppnås ved bruk av tvangsblander eller spesialblandere benyttet innen fjellarbeider. Til mindre arbeider kan drill/visp anvendes.

Etterbehandling

Frie flater bør hvis mulig etterbehandles med membranherdner.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Det er utarbeidet EPD for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 1,6 kg pr. liter ferdig masse
Vannbehov 6-7 liter pr. 25 kg sekk
Påføringstemperatur Over +5 °C
Brukstid Ca. 45 min
Konsistens Tiksotrop
Bindemiddel Portlandsement
Trykkfasthet 1 døgn Ca. 25 MPa
Trykkfasthet 7 døgn Ca. 45 MPa
Trykkfasthet 28 døgn Ca. 55 MPa
Frostbestandig Ja
Ekspansjon 1-2 %
Farge Grå
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
PR-nummer 93049