close-pop-up.svg

Weber Boltemørtel Hurtig

weber

Godt å vite før påføring

Verktøy rengjøres med vann.

Blanding

Mørtelen blandes i egnet blander. Ca 2/3 av vannet tilsettes først, deretter tørrmørtelen og til slutt vann til justering av konsistens. Mørtelens konsistens tilpasses anvendelsen. Bruk generelt minst mulig vann. Mørtelen må, grunnet pågående ekspansjon, plasseres senest 10 minutter etter blanding. Ved kamstålbolting fylles hullet med mørtel helt inn i borehullet.
Til mindre arbeider kan drill/visp anvendes.

Etterbehandling

Frie flater bør hvis mulig etterbehandles med membranherder.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 1,6 kg pr. liter ferdig masse
Vannbehov Ca 0,25 liter pr. 1,5 kg spann
Påføringstemperatur Over +5 °C
Brukstid Ca. 5 - 10 min
Konsistens Lettflytende
Bindemiddel Portlandsement
Trykkfasthet 4 timer: 0, 4 MPa
Trykkfasthet 1 døgn Ca. 30 MPa
Trykkfasthet 7 døgn Ca. 50 MPa
Frostbestandig Ja
Ekspansjon 1-2 %
Farge Grå
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnet spann og under tørre forhold. Spann som er åpnet, må brukes omgående.
PR-nummer 323304