close-pop-up.svg

Weber Drensmørtel

weber

Underlag

Som kompakt eller permeabelt bærelag:
Underlaget skal være komprimerte løsmasser, asfalt eller betong i riktig oppbygning.

Som settemørtel for naturstein og brostein:
Overflaten må være ren og fri for støv og løse partikler. Olje, fett eller andre forurensninger i overflaten må fjernes mekanisk.

Blanding

Weber Drensmørtel blandes med ca 6-8,5%. Vann: 60-85 ltr/1000kg tørt pulver.

Blandetid ca. 3-5 minutt med tvangsblander eller med gjennomstrømningsblander. Den blandede massen helles ut på bærelaget i ønsket tykkelse og komprimeres etter ønske. Som settemasse helles massen ut på underlaget, og naturstein og brostein settes på plass i riktig høyde. Husk å banke på plass stein slik at de står stabilt med god underdekning. Hvis ønske om ekstra vedheft til naturstein og brostein, brukes Weber Mørteltilsetning sammen med Weber B20 som en gysemasse. Naturstein og brostein kan også limes med Weber Steinlim på toppen av Weber Drensmørtel. Sørg for 100% limdekning.

For ekstra forsterkning kan det legges inn armeringsnett i massen.

Sikkerhetsforskrifter

Se teknisk datablad og sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Det er utarbeidet EPD for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 2,5 kg/m² (pulver) pr. mm sjikttykkelse. Ved 100 mm tykkelse ca 250 kg/m²
Kornstørrelse 4 mm
Anbefalt tykkelse 15-300 mm
Minimum sjikttykkelse 15 mm
Maksimum sjikttykkelse 300 mm
Påføringstemperatur +5°C til +30°C
Brukstid Ca. 30 til 60 min ved +20°C
Herdetid før forsiktig belastning Ca 1 døgn
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn 8 MPa
Lagring Weber Drensmørtel lagres tørt i minimum 12 måneder i original lukket emballasje.
PR-nummer 320450