close-pop-up.svg

weber dry renovation

weber

Forbehandling

Fjern eksisterende puss og pussrester. Underlaget må være rent og fritt for løse partikler, støv, slam, formolje, fett osv. da det vil føre til dårlig heft.
Hvis murverket er vått må det tørke opp før pussarbeider starter. Murverket må gjerne være fuktig men fritt vann må stoppes.
Tørrt murverk må forvannes før påføring av weber dry renovation. Forvanning skal utføres for hvert pussjikt.

Blanding

Bland med vann i hurtiggående blander 5-8 minutter eller i langsomtgående blander 8-10 minutter. Benytt ca. 4 liter vann pr. 20 kg sekk.

Utførelse

Pussen påføres ved påkast med murerskje. Maks pusstykkelse 20-40 mm. Maks pusstykkelse er 10-15 mm per sjikt.
Utfør første sjikt med grovere overflatestruktur, f eks med kost, for å sikre god heft til sjikt 2.
2. sjikt påføres dagen etter første sjikt.
Pussen skal IKKE komprimeres, dette for å sikre en åpen porestruktur for absorbering/opptagelse av salt.
Overflaten brettskures til ønsket struktur.

Etterbehandling

Beskytt pussflaten mot hurtig uttørking.
Ettervanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 ganger pr. dag. Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke.

weber dry renovation kan stå ubehandlet eller males med webermin 244 KC-maling eller weberton 303 Silikatmaling.
Maling påføres når pussjiktet er tørt, normalt etter ca 3-4 uker.

Vær oppmerksom på

Ved lave temperaturer må forholdsregler om oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5oC. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på mørtelen til +20oC ved for eksempel å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Det skal ikke benyttes Antifrost.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker weber dry renovation aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber dry renovation inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 1 kg pr. m2/mm tykkelse
Anbefalt tykkelse 20-40 mm totalt
Vannbehov Ca. 4 ltr pr. 20 kg
Påføringstemperatur >5 °C
Brukstid Ca. 2 timer
Bindemiddel Kalk og sement
Tilslag Natursand 0-1,5 mm
Lagring 12 måneder
Forpakning 20 kg sekk
NOBBnr. 57768177
Varenr. 5200820434
PR-nummer 639237