close-pop-up.svg

Weber Epoxylim

weber

Godt å vite før påføring

Verktøy rengjøres med tynner (lynol/aceton).

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent og fettfritt. Horisontale flater må være fri for overflatevann. Tørre kontaktflater gir sikrest heft. I tvilstilfelle kontaktes leverandøren. 

Betong: Ved liming av betong/betongprodukter må slam, sementhud og betong med dårlig fasthet alltid fjernes fra kontaktflatene. Ved mindre lim- og reparasjonsarbeider utføres dette med meisel, vinkelsliper, stålbørste eller lignende. Støv og betongrester fjernes fullstendig med grundig etterfølgende kosting og støvsuging. For større arbeider som liming og fersk støp til gammel herdet betong (puss/påstøp) renses den uherdede betongflaten enten med betongfrese- eller slyngrensemaskin som i tillegg til fjerning av dårlig betong også vil frilegge tilslaget og dermed gi grunnlag for optimal forankring i heftsonen. Støv og betongrester fjernes fullstendig med grundig etterfølgende kosting og støvsuging. 
NB! Betong/betongprodukter infisert med olje, fett eller andre kjemiske forurensninger renses først kjemisk eller mekanisk. 

Stål: Ved liming av stål, eventuelt andre metaller, fjernes all rust og korrosjon med grundig stålbørsting, sliping eller sandblåsing. Stål rengjort til SA 2,5 gir sikrest heft.

Blanding

Materialene bør ha en temperatur før blanding på minimum 10°C.
Komponent B (herder) tilsettes og blandes godt (3-4 minutter) i Komponent A (harpiks).
Vekt: Komponent A/Komponent B 100:10 
NB! Blanding foretas umiddelbart før bruk ved hjelp av mekanisk blanding, for eksempel drill påmontert røreverk.

Utførelse

weber Epoxylim påføres kontaktflatene jevnt og fyldig med kost, eventuelt med en korthåret rull. Ved forankring av bolter etc. helles weber Epoxylim ned i borehullet. Deretter føres forankringsjernene ned slik at overskuddsmassen presses ut og danner et limsjikt på den større kontaktflaten. 

NB! Utstøping med fersk betong foretas mens kontaktflaten er klebrig (åpen tid). Hvis dette ikke kan gjennomføres må limsjiktet sandavstrøs før det er tørt og nytt limsjikt påføres flaten.

Sikkerhetsforskrifter

Weber Epoxylim inneholder epoksyharpiks. Vær oppmerksom på epoksyallergi for ømfintlige personer. wWeber Epoxylim inneholder ingen skadelige løsningsmidler. Giftig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Avhengig av underlag 0,5-1,5 kg/m²
Påføringstemperatur +5 - +40 °C
Brukstid Ved 20 °C: ca. 80 min. Ved 10 °C: ca. 160 min. Ved 5 °C: ca. 320 min
Åpentid Ved 20 °C: ca. 2 timer. Ved 10 °C: ca. 4 timer. Ved 5 °C: ca. 8 timer
Vedheftstyrke 4,0 MPa
Heftfasthet til betong
Trykkfasthet 90 MPa
Brannklasse Ikke brannfarlig
Elastisitetsmodul (E-modul) Ca. 6000 MPa
Densitet 1,53 kg/dm³
Farge Komponent A: gråhvit. Komponent B: klar, transparent.
Lagring 24 måneder ved tørr og frostfri lagring og uåpnet emballasje.
PR-nummer Komponent A: 86052. Komponent B: 86053