close-pop-up.svg

weber EXM 715 understøp antifrost

weber

Godt å vite før påføring

weber EXM 715 Understøp Antifrost bør ha en temperatur på +20 oC og støpeflatene må være frie for is, snø og fritt vann ved støping.

Forbehandling

Rengjør støpestedet grundig. Opphugget støpeflate gir best heft. Forvann støpeflaten slik at vann ikke suges bort fra mørtelen (forvann ikke i minusgrader). Ved støping skal fritt vann ikke forekomme på støpeflatene.

Blanding

weber EXM 715 Understøp Antifrost blandes maskinelt i minst 2 minutter med ca. 3,55 l vann pr. 25 kg sekk. Dette gir ca. 12 l ferdig masse med lettflytende konsistens. Temperatur i ferdig blandet masse på ca. +20 oC gir beste resultat. Blandeutstyr: Kraftig drill/visp eller hurtiggående tvangsblander.

Utførelse

Massens konsistens tilpasses støpearbeidet. Pass på at ikke luftporer dannes ved å støpe fra en side. Kun lett vibrering eller staking i massen skal utføres. Bruk av forskaling med overhøyde på en side er velegnet. weber EXM 715 Understøp Antifrost bør benyttes innen 25 minutter etter blanding. Ferdig utstøpt masse må beskyttes mot uttørking. weber EXM 715 Understøp Antifrost får en lettflytende konsistens egnet for pumping. Massen har forholdsvis kort brukstid, slik at pumpeutstyr må tilpasses.

Etterbehandling

Eksponerte flater (tidlig avformet) må beskyttes mot uttørking. Dekk til med plast og eventuelt vintermatter. Alternativt kan det påføres en membranherdner (type som kan påføres ved lav temperatur). Bruk ikke vann til etterbehandle når det er fare for minusgrader.

Vær oppmerksom på

Bruk ikke vann til etterbehandling når det er risiko for kuldegrader.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Anbefalt tykkelse 15-300 mm
Minimum sjikttykkelse 15 mm
Maksimum sjikttykkelse 300 mm
Vannbehov 3,55 l/25 kg
Blandet volum Ca 12 ltr/25 kg
Påføringstemperatur > -10 °C
Brukstid Ca. 25 min
Begynner å herde Etter ca. 1 time
Herdetid ca 4 timer i ht SS 13 71 26
Konsistens Lett flytende. 350-420 mm. SP-metode 1651
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Natursand 0-4 mm
Vintertilsats Yes
Trykkfasthet 1 døgn >30 MPa ved +20 oC
Trykkfasthet 7 døgn >40 MPa ved +20 oC >30 MPa ved +10 oC (14 døgn)
Trykkfasthet 28 døgn >55 MPa ved +20 oC >45 MPa ved -10 oC
Krymp 28 døgn < 1,9 ‰ i ht SS 13 72 15
Eksponeringsklasse X0, XC4, XC3, XF4, XA1 i ht EN 206-1
Frostbestandig Ja i ht SS 13 72 44 1 A
Vanntett Ja i ht SS 137214
Luftinnhold 2-5 % iht EN 1015-7
Vanninnhold 12,7 %
Ekspansjon 0,5-2 % i ht SS-EN 445
Vann-sement forhold (VCT) 0,39
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Vannseparasjon Ingen, i ht SS-EN 445
PR-nummer 92626