close-pop-up.svg

weber EXM FR

weber

Blanding

En 25 kg sekk weber exm FR helles i et kar med ca. 8 liter ( ca. 32 %) vann og blandes maskinelt i 3-5 minutter enten med saktegående drill med egnet mørtelvisp, eller med en mørtel/betongblander til en lettflytende pasta fri for klumper. Det er viktig at det ikke piskes luft inn i massen.

Utførelse

Temperaturen må være minst +2 oC både konstruksjon og omgivelsene under utstøping og under herding det første døgnet. Vær oppmerksom på at fasthetsutviklingen er langsom de første dagene etter utstøping ved temperaturer under +10 oC.

Aluminium anbefales ikke i kontakt med sementbaserte produkter. Brukes aluminium i kontakt med sement, må alltid overflatebeskyttelse påføres før utstøping.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk En 25 kg sekk weber exm FR gir ca. 13 liter ferdig masse
Vannbehov Ca. 8 liter/25 kg sekk
Ca. 32 %
Påføringstemperatur >+2 °C
Åpentid Ca 45 minutter
Begynner å herde Ca. 7 timer ved +20 °C
Bindemiddel Portlandsement
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
PR-nummer 320316