close-pop-up.svg

weber fire mortar

weber

Blanding

En sekk (5 kg) tørrmørtel blandes i 0,8-0,9 liter rent vann. Blandes med drill eller grundig med en sparkel. Blandingsutstyr og beholdere må være helt rene, da selv små mengder urenheter, samt produkter som inneholder sement eller kalk, kan ødelegge mørtelen! 

Blanding utføres i to trinn, hvor den første blandingen utføres med mindre vann enn angitt i oppskriften. La mørtelen stå i minst 30 minutter. Bland forsiktig igjen, og tilsett resten av vannet om nødvendig, avhengig av ønsket konsistens. Den blandede mørtel forblir brukbar i beholderen i flere dager hvis beholderen har et tett lokk for å hindre fordamping.

Utførelse

Temperaturen på den blandede mørtelen må være høyere enn +10 °C, og brennkammerets lufttemperatur, samt temperaturen på de ildfaste steinene må være over +5 °C. I større brennkamre, som peiser og ovner som tar 5 til 10 kg ved om gangen, mures det i forbandt der minst 1/3 av mursteinen skal overlappe. Fugene må være 1-2 mm tykk. Før brennkammeret brukes må murverket tørke 2-3 uker med dører og spjeld åpne. Den siste uken kan tørkingen foretas ved hjelp av en varmeovn. Deretter kan den første oppvarmingen foretas ved å tenne en liten ild som kun skal brenne i en halv time. I løpet av de neste 3-5 dagene tennes en liten ild som kan brenne 1-2 timer om gangen. La ovnsdør og spjeld stå åpne etter hver tørkeild. 

Vedlikehold

Mindre skader og hull i fugene eller i den ildfaste steinen kan repareres ved hjelp av weber fire repair reparasjonsmasse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 2,4-2,6 l ferdig masse/5 kg sekk.
Denne mengden er nok til å legge ca. 20 ildfaste stein.
Bindemiddel Vannglass
Tilslag Kvartsand 0-0,5 mm
Brannklasse A1
Lagring Ca. 24 måneder fra produksjonsdato i uåpnet forpakning under tørre forhold.
Forpakning 5 kg plastsekk
PR-nummer 603746