close-pop-up.svg

weber flex fix - flislim

weber

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt. Sprekker, sår eller ujevnheter i underlaget utbedres på forhånd med produkt tilpasset underlaget. 

Kan benyttes på stabile underlag av f.eks. betong som er eldre enn 1 måned (RF<95%), Leca, sementbasert puss, formstabile våtroms-/membranplater, fliser, gipsplater eller andre stabile ikke vannabsorberende underlag. 

Ved flislegging på sugende underlag, primes underlaget med weberprim 801 eller weberfloor 4716 (kun innendørs). Flislegging på ikke sugende underlag primes med weberprim 803 (kun i tørre rom). Se tilhørende produktdatablad for mer info. 

Material og underlag skal ved påføring og de 3 påfølgende døgnene ha en temperatur på minimum +10°C.

Godt å vite før påføring

Verktøy skal rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Herdet flislim kan kun fjernes mekanisk.

Blanding

Blandes med ca. 4,0 ltr vann til 15 kg pulver. Vanntemperatur skal ikke overstige +30 °C. Blandes med drill og visp i ca. 3 minutter til en jevn masse. La så limet stå i ro i ca. 3 min og bland deretter igjen til en smidig konsistens. Vannmengden skal ikke overstiges, da dette gir dårligere fasthet/vedheft.

Utførelse

Trekk ut flex fix på overflaten, bruk den glatte siden av tannbrettet. Deretter kammes massen ut med den tannede siden av brettet. Utkammet flislim skal ikke skinnherde før flisene legges. Sjekk flislimet nå og da med fingrene. Trykk fast flisene i flislimet slik at full dekning er oppnådd under flisene. En 100% dekning under keramisk flis er spesielt viktig hvis flisene utsettes for intensiv trafikk eller rullende laster. Løft opp flisene fra tid til annen og kontroller dekningen. Overflødig lim som presses ut i fugene skal fjernes. 

Ved flislegging og 3 dager etter påføring, må temperaturen på underlaget og flisene være over +10 °C. 

Fuging kan utføres etter ca. 24 timer avhengig av underlaget og flisenes tetthet.

Vær oppmerksom på

Avhengig av forhold som temperatur og relativ fuktighet i omgivelsene, kan limets åpnings- og bearbeidingstid endres. Høy/lav temperatur kan f.eks. forlenge/forkorte disse tidene. 


Pass på å alltid kontrollere limets kleberlighet underveis i limeprosessen. Skinnherdet lim skal alltid fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim før man fortsetter limingen. Skinnherdet lim ”kleber” ikke til fingeren!

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Det er utarbeidet EPD og ECOproduct for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbruk kg/m2 ved ulike dimensjoner på tannsparkel:
- 6 mm; ca. 2,0 kg
- 8 mm; ca. 3,0 kg
- 10 mm; ca. 4,5 kg
Vannbehov ca. 4,0 ltr/15 kg (= ca. 0,27 ltr/kg)
Påføringstemperatur +10°C til +30°C
Brukstid ca. 2 timer etter tilsetning av vann.
Åpentid ca. 20 min
Herdetid før fuging ca. 24 timer (T=23°C)
Herdetid før gangtrafikk ca. 2 døgn (T=23°C, RF=50%)
Herdetid før full belastning ca. 2 uker (T=23°C, RF=50%)
Bindemiddel Sement
Vedheftstyrke 28 døgn > 1,0 N/mm² (EN 1348)
Farge Offwhite
Lagring 2 år fra produksjonsdato i uåpnet forpakning under tørre forhold.
Forpakning Plastsekk á 15 kg
Sertifikat CE, M1
PR-nummer 617196