close-pop-up.svg

weber flow fix - flislim

weber

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt. Sprekker, sår eller ujevnheter i underlaget utbedres på forhånd med produkt tilpasset underlaget. 

weber flow fix kan benyttes på stabile underlag av f eks. betong (RF<90%), Leca, sementbasert puss, formstabile våtroms-/membranplater, trebjelkelag oppstivet med gulvavretting eller andre stabile ikke vannabsorberende underlag. 

Ved flislegging på sugende underlag, primes underlaget med weberprim 801 eller weberfloor 4716 (kun innendørs). Flislegging på ikke sugende underlag primes med weberprim 803 (kun i tørre rom). Se tilhørende produktdatablad for mer info. 

Material og underlag skal ved påføring og de 3 påfølgende døgnene ha en temperatur på minimum +10°C.

Godt å vite før påføring

Verktøy skal rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Herdet flislim kan kun fjernes mekanisk.

Blanding

Blandes med ca. 4,5 ltr vann til 20 kg pulver. Vanntemperatur skal ikke overstige +30 °C. Blandes med drill og visp i ca. 3 minutter til en jevn masse. La så limet stå i ro i ca. 3 min og bland deretter igjen til en smidig konsistens. Vannmengden kan økes med maks 5%.

Utførelse

Trekk ut flow fix på overflaten, bruk den glatte siden av tannbrettet. Deretter kammes massen ut med den tannede siden av brettet. Utkammet flislim skal ikke skinnherde før flisene legges. Sjekk flislimet nå og da med fingrene. Trykk fast flisene i flislimet slik at full dekning er oppnådd under flisene. Full limdekning under keramisk flis er spesielt viktig hvis flisene utsettes for intensiv trafikk eller rullende laster. Gjelder også ved flislegging utendørs samt i våtsone. Løft opp flisene fra tid til annen og kontroller dekningen. Overflødig lim som presses ut i fugene skal fjernes. Flytlim erstatter som regel dobbeltliming.
 

Ved flislegging og 3 dager etter påføring må temperaturen på underlaget og flisene være over +10 °C. 

Fugning kan utføres etter ca. 24 timer avhengig av underlaget og flisenes tetthet.

Vær oppmerksom på

Avhengig av forhold som temperatur og relativ fuktighet i omgivelsene, kan limets åpnings- og bearbeidingstid endres. Høy/lav temperatur kan f.eks. forlenge/forkorte disse tidene.

Pass på å alltid kontrollere limets kleberlighet underveis i limeprosessen. Skinnherdet lim skal alltid fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim før man fortsetter limingen. Skinnherdet lim ”kleber” ikke til fingeren!

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Det er utarbeidet EPD for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbruk kg/m2 ved ulike dimensjoner på tannsparkel:
- 8 mm; ca. 3,0 kg
- 10 mm; ca. 5,6 kg
Vannbehov ca. 4,5 ltr/20 kg (= ca. 0,23 ltr/kg)
Påføringstemperatur +10°C til +25°C
Brukstid ca. 2 timer etter tilsetning av vann.
Åpentid ca. 20 min
Herdetid før fuging 24 timer ved 23ºC
Herdetid før gangtrafikk ca. 1 døgn ved 23ºC /50% RF. På tette underlag og/eller tette fliser forlenges tiden.
Herdetid før forsiktig belastning ca. 2 døgn ved 23ºC
Herdetid før full belastning ca. 14 døgn ved 23ºC /50% RF i privat- eller tørr offentlig miljø og minst 21 døgn utendørs eller i våt offentlig miljø.
Bindemiddel Sement
Vedheftstyrke 28 døgn > 1,0 N/mm² (EN 1348)
Farge Grå
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnet forpakning under tørre forhold.
Forpakning Plastsekk á 20 kg
Sertifikat CE, M1
PR-nummer 617194