close-pop-up.svg

weber gypsum naturgips

weber

Underlag

Underlaget skal være fast, rent og støvfritt. Underlag som tegl, betong, lettbetong, lettklinker, gipsplater og Stucanet (armeringsnett) montert på bindingsverk av stål eller tre. Stucanet benyttes ved oppbygging av buede overflater, pilarer og nedfelte tak. Før bruk på tre, stål, asfalt, malte flater m.m. skal Gypsum Naturgips brukes i kombinasjon med Gypsum primer og glassfiberarmering. Ved varierende underlag og i materialoverganger anbefales minimum tykkelse 10 mm og bruk av glassfiberarmering.

Blanding

Hell alltid først vann i blandingskaret og deretter gips. Om blandekaret ikke rengjøres mellom blandingene, blir åpentiden kortere.

25 kg Gypsum Naturgips gir ca. 30 liter ferdig masse. Bruk tvangsblander eller drill og visp.

Vannforbruk ca. 14 liter/25 kg sekk.

Bruk vann med en temperatur slik at massen får en utgangspempeartur på ca. +20oC. Vanntemperaturen må ikke overstige +37oC.

Utførelse

Gypsum Naturgips påføres manuelt eller med egnet pumpe Putzmeister MP25 og mTec Duo Mix.. Gypsum Naturgips kan legges på i ett eneste sjikt i tykkelser fra 10 mm opp till 60 mm uten nettarmering. Andre mørteltyper må påføres i flere omganger. Gipsmørtel kan allerede ved påføring gis ønsket overflatestruktur. 

To typer utførelse: 
Grunnpuss: Sprøyt/trekk på pussen, dra av med rettholdt og fils pussen når den begynner å stivne. 
Glattpuss: Utover grunnpussutførelsen stålglattes overflaten med svamp/plastglatter/gipsfils slik at den blir blank/glatt.

Etterbehandling

Overflater med Gypsum Naturgips kan overmales med normale interiørmalinger. Silikatmaling kan også brukes, men da må overflaten primes med eeber Mørteltilsetning spedd 1:1 med vann.

Vær oppmerksom på

Tilleggsprodukter er Gypsum Hjørneprofil og Gypsum T-profil (10 mm, 2,5 m lengde).

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen irriterende mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 0,9 kg/m² og mm tykkelse
Anbefalt tykkelse 10-60 mm, Leca min. 15mm
Vannbehov 14 liter/25 kg sekk.
Åpentid ca. 60 min.
Tørketid 2-6 mm /døgn v/ +20°C og 65 % relativ fuktighet.
Trykkfasthet > 2 MPa
Brannklasse Ifølge brannteknisk vurdering kan 13 mm Gypsum Naturgips på Stucanet erstatte 2x12,5 mm gipsplater. Gypsum Naturgips er godkjent som brannbeskyttelsesmasse ved kabel og rørgjennomføringer.
Lagring 6 måneders lagringstid i uåpnet emballasje. Lagres tørt.