close-pop-up.svg

weber gypsum primer

weber

Underlag

Underlaget skal være tørt, fast og fritt for støv, løse partikler og fettstoffer (f.eks. formolje).

Godt å vite før påføring

Utstyr som brukes kan rengjøres med vann.

Vær oppmerksom på

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet er lite helseskadelig. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Brukes ufortynnet. Ca. 0,2-0,3 liter/m² avhengig av påføringsmetode samt underlagets struktur og sugeevne.
Påføringstemperatur > 5ºC
Tørketid Minimum 3 timer avhengig av temperatur og fuktighet. Lav temperatur og høy fuktighet øker tørketiden. Må ikke påføres ved temperatur under 5°C.
Lagring Minst 8 måneder i original, uåpnet emballasje.
Må lagres frostfritt.
Forpakning 5 kg kanne