close-pop-up.svg

weber hobby concrete

weber

Underlag

Minste påføringstemperatur er +5 °C. Støping i direkte sollys eller sterk vind bør unngås. Dersom du bruker former, er det lurt å smøre dem med f.eks matolje før du heller i betongen.

Blanding

En sekk (5 kg) tørt materiale blandes med 0,6-1,0 liter rent vann, avhengig av ønsket konsistens. Styrken varierer i forhold til mengden vann tilsatt, samt ettervanning. Blandes med drill. Mindre mengder kan også blandes forsiktig for hånd (for eksempel en spatel eller sparkel). Mørtelen blandes i ca. 5 minutter for å få en jevn masse. Støvmaske skal brukes under blanding, og hansker skal brukes på alle stadier av arbeidet.

Utførelse

Det er en fordel å arbeide utendørs på grunn av mørtelsprut og små mengder støv. Kontakt med huden bør unngås, og spesielt øynene må beskyttes. Forsterkning med stål- eller plastnetting anbefales for tynnere og større støpegods. Etterbehandling bør gjøres ved sprøyting av vann på støpeflaten umiddelbart etter at herdingen begynner, vanligvis 2-3 timer etter blanding. Dusjing med vann bør fortsette minst en gang om dagen i 2-5 dager. Åpne former må dekkes forsiktig etter første sprøyting. Former kan fjernes tidligst 2 dager etter støping, men større arbeider krever vanligvis lenger tørketid. Formen skal fjernes forsiktig.
Verktøy og underlag må rengjøres med vann umiddelbart etter bruk, fordi tørket betong er vanskelig å fjerne. Former som kan brukes om igjen rengjøres med vann og oppvaskmiddel.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Vannbehov 0,6-1,0 l / 5 kg (12-20%)
Blandet volum ca. 2,5 l / 5 kg
Brukstid ca. 1 time
Tilslag Natursand og kalkstein 0-3 mm
Frostbestandig Ja, egnet for utendørs bruk
Lagring Ca. 24 måneder fra produksjonsdato i uåpnet pakning under tørre forhold.
Forpakning 5 kg plastsekk
Sertifikat M1
PR-nummer 321858