close-pop-up.svg

Weber Industrimørtel HP Grov

weber

Godt å vite før påføring

Verktøy rengjøres med vann.

Forbehandling

Underlaget rengjøres og eventuell skadet betong fjernes. Det benyttes weber REP 05 Heftbro (sementbasert) eller weber Epoxylim for å sikre god heft til underlaget. I begge tilfeller legges mørtelen ut vått i vått. Mørtelen støpes ut med tradisjonelt betongverktøy.

Blanding

Mørtelen blandes med rent vann. Det benyttes generelt minst mulig vann.
Blandeutstyr: Tvangsblander.

Utførelse

Toppbelegg: Basert på selvtørking kan herdeplastbelegg legges etter ca. 1 døgn. Tidsbehov styres da av beleggets krav til trykkfasthet. Fasthetsutvikling er temperaturavhengig. Øvrige belegg kan legges avhengig av eventuelt lim sitt krav til pH i underlag.

Etterbehandling

Mørtelen beskyttes mot kraftig uttørking ved tildekking med plast. Plasten beholdes på fram til belegg skal legges.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 22 kg/m² og cm tykkelse
Minimum sjikttykkelse Ca. 4 cm
Maksimum sjikttykkelse Ca. 30 cm
Vannbehov Bruk generelt minst mulig vann, maks. 42 liter pr. 500 kg storsekk ( 8,4 % av pulvervekt)
Påføringstemperatur +5 til +35 °C
Brukstid Ca. 30 min
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Natursand 0-4 mm, pukk 8-16 mm
Tilsetningsstoff Plastiserende, stabiliserende, svinnkompenserende.
Trykkfasthet 1 døgn > 25 MPa
Trykkfasthet 7 døgn > 45 MPa
Trykkfasthet 28 døgn > 55 MPa
Frostbestandig Ja
Farge Grå
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
PR-nummer 44231