close-pop-up.svg

Weber Krympsperre

weber

Forbehandling

Weber Krympsperre påføres betongen dagen etter støping eller når betongen har nådd en normal ett-døgnsfasthet. Weber Krympsperre skal ikke tynnes. Ved høy betongfasthet og lavt v/c-tall, ved risiko for rask uttørking grunnet solvarme, vind etc, anbefales vanning og tildekking med plast de første kritiske døgnene. Når vanningen er avsluttet, plasten fjernet og forskalinga revet, påføres Weber Krympsperre.

Blanding

Weber Krympsperre er klar til bruk og trenger ikke blandes eller fortynnes.

Utførelse

Bruk gumminal, rulle eller børste. Weber Krympsperre kan også sprøytes. Bruk da flatstrålemunnstykke.

weber Krympsperre helles ut på betongen og fordeles med gumminal, rull eller børste, avhengig av overflatens struktur. Ved grov overflate og vertikale eller store overflater, kan weber Krympsperre med fordel sprøytes med trykksprøyte (minimum 2 kg/cm²) utstyrt med flatstrålemunnstykke.

weber Krympsperre må aldri påføres en uavbunden betongflate. Ved eventuelle uklarheter om bruk, kontakt Saint-Gobain Byggevarer AS.

Sikkerhetsforskrifter

Weber Krympsperre inneholder ingen helseskadelige stoffer.
For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 0,1 l/m²
Konsistens Væske
Densitet 1120 kg/m3
Viskositet Flytende
Farge Fargeløs
Lagring Minimum 2 år i uåpnet emballasje.
PR-nummer 85981