close-pop-up.svg

Weber Lade grout

weber

Godt å vite før påføring

Verktøy rengjøres med vann.

Blanding

Egenskaper som fluiditet og konsistens tilpasses anvendelsen gjennom å variere mengden vann som generelt bør være minst mulig. Cement-grout. Kraftig "colloidmixer" som effektivt knuser klumper og dispergerer cementpartiklene er mest effektivt for å oppnå en homogen masse. Spesielt viktig er å opprettholde en fast blandesyklus, rekkefølgen og tidspunkter for tilsetning i blanderen: 
1. Riktig mengde vann måles ut og fylles i blanderen. Start blander, kontroller at vannet sirkuleres effektivt. 
2. Weber Lade grout drysses i uten å danne klumper. Når alt er tilsatt fortsetter blanding i ca. 1 minutt. Straks deretter overføres og holdes massen i langsom bevegelse i egnet kar, til og med mens den pumpes ut. 

Blaningsforhold 25 kg sekk
Kabelinjeksjon: 
1 stk sekk - 10,25 ltr vann - 18,75 ltr masse
5 stk sekker - 51,25 ltr vann - 93,75 ltr masse

Bolting:
1 stk sekk - 11,25 - 12,50 ltr vann - 20 ltr masse

Utførelse

weber Lade-grout skal kun tilsettes vann under blanding, men mengden vann kan varieres og tilpasses ønskede egenskaper, i plastisk, herdende og herdet tilstand.

Sikkerhetsforskrifter

Se eget sikkerhetsdatablad for Norcem FA sement. Weber Lade grout virker som for sement, før og etter blanding med vann, irriterende på hud, slimhinne, øyne, nese og svelg. Bruk derfor verneutstyr som støvmaske og briller der det er fare for sprut. Får man stoffet i øynene skylles straks med store mengder vann i minst 15 minutter og kontakt lege.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Lagring Kan lagres i 12 måneder forutsatt tørr lagring
PR-nummer 93561