close-pop-up.svg

weber maxfill

weber

Forbehandling

Alle flater må være rene. Løse partikler, slam, sot, fett og lignende må fjernes da dette vil føre til dårlig vedheft. Underlaget skal være svakt sugende. Sterkt sugende underlag må alltid forvannes.

Blanding

weber maxfill blandes maskinelt i 2-4 minutter med drill/visp eller for hånd. Den skal ha en smidig konsistens. 

Utførelse

weber maxfill påføres underlaget med en stålsparkel eller tilsvarende verktøy.

Etterbehandling

Når massen har herdet, slipes den med sandpapir. For å få helt glatte overflater anbefales sandsparkling på reparerte flater innvendig, for eksempel før tapetsering med papirtapet.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 0,7 kg pr. m² og mm tykkelse.
Anbefalt tykkelse 0-15 mm, hull opp til 50 mm
Vannbehov Ca. 40%
Blandingsforhold A:B 1,6 liter vann til 4 kg pulver
Blandetid 2-4 minutter
Påføringstemperatur +5-30 °C
Brukstid Ca. 4 timer ved 20 °C
Tørketid 6-24 timer, avhengig av temperatur, tykkelse og tørkeforhold.
Begynner å herde Etter ca. 6 timer
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Lettilslag. 0-0,25 mm.
Vedheftstyrke Mot betong: > 0,7 MPa
Trykkfasthet 28 døgn > 10 MPa
Bøyestrekkfasthet, 1 døgn > 4 MPa