close-pop-up.svg

weber Mineralux 8270 Betongmaling

weber

Godt å vite før påføring

Mineralux 8270 er normalt støvtørr på ca 1 døgn. Beskytt overflaten mot kraftig regn/ vannpåvirkning til hele sjiktet er gjennomtørket (ca 2-3 døgn).

Forbehandling

Korrosjonsutsatt stål skal først dekkes med rustbeskyttende maling. Underlaget skal være rent og fri for løse, porøse og fete forurensninger. Gammel løstsittende overflatebehandling skal fjernes. Underlaget skal være tørt og ha god fasthet. Betong med veldig glatt eller porøs overflate grunnes med weberprim Silikongrunn utblandet 1:1 med vann. Grunningen forlenger generelt vedlikeholdsintervall. Betong med god fasthet som har en grov overflatestruktur behøver kun grunnes hvis overflaten ansees å være veldig utsatt for karbonatisering.

Utførelse

Etter eventuell grunning med weberprim Silikongrunn, påføres første strøk med Mineralux 8270 evt. utblandet med maks 20% vann avhengig av underlagets vannabsorpsjon og ønsket konsistens. Dagen etter påføres andre strøk av Mineralux 8270 ublandet. For å beskytte betongen mot karbonatisering kreves minst 0,5 kg/m2 påført i to sjikt. 

Mineralux 8270 påføres med pensel, rulle eller sprøyte. Verktøy rengjøres i vann.

Vær oppmerksom på

Påføres ikke i sterkt sollys.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk For grunning: 0,1–0,2 liter/m2 av weberprim Silikongrunn avhengig av sug fra underlaget. 
Mineralux påføres i 2 sjikt: ca 0,25-0,45 kg/m2/ sjikt (0,15-0,3 ltr)
Påføringstemperatur +5 til +25 °C
Bindemiddel Akrylplastdispersion
Fiber Nei
Frostbestandig Nei
Lagring Ca 12 måneder. Lagres frostfritt.