close-pop-up.svg

Weber Mørteltilsetning

weber

Underlag

Rene flater uten støv, smuss og løse partikler.

Forbehandling

Alle flater må være rene og uten støv, smuss, sot og løse partikler. Ved mørteltilsetning og gysing må sugende flater først fuktes med vann.

Blanding

Blanding Weber Mørteltilsetning: 0,2-0,4 liter Weber Mørteltilsetning blandes først med ca 0,4 liter vann. Deretter tilsettes 1 sekk sementmørtel (25 kg). Det hele blandes i 3-5 minutter. Mørtelen skal da ha jordfuktig konsistens.

Etterbehandling

Ferdig behandlede flater tildekkes/beskyttes mot uttørking og direkte sollys. Ettervannes eller tildekkes med plast. Mørtel som er tilsatt Weber Mørteltilsetning gir ubetydelige endringer i mørtelens brukstid.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Weber Mørteltilsetning: 0,2-0,4 liter pr. 25 kg sekk mørtel
Påføringstemperatur Over +5 °C
Lagring Weber Mørteltilsetning leveres i 1 liter flaske og 5 liter kanner. Lagringstid: 1 år. Må lagres frostfritt.