close-pop-up.svg

weber neutral silicone

weber

Utførelse

Fugesidene må være tørre, fri for smuss, olje og fett. Løse deler, avleiringer og rester av andre fugemasser må fjernes. Oljete og fete overflater må rengjøres grundig med aceton. Fugekantene må beskyttes med maskeringstape. 
Tuppen av patronen med weber neutral silicone kappes av over gjengene. Sprøytedysen skrus på og skjæres til på skrått til samme diameter som på fugens bredde. 

Påfør silikon med en hånd- eller trykkluftsprøyte om mulig med konstant trykk. Etter ca. 10 min trekkes silikonfugen av med en fugenal eller sparkel som er fuktet med såpevann. Maskeringstapen må fjernes før silikonen skinntørker. 
Anbefalt fugebredde er 6-25 mm. 
NB! Silikonfugen må kun hefte på to sider. For å unngå at fugen hefter på tre sider monteres en bunnfyllingslist av polyetylenskum med lukkede celler ned i fugen.

Vær oppmerksom på

weber neutral silicone er ikke merkepliktig. Oppbevares utilgjengelig for barn, unngå kontakt med øyne og hud. Ved kontakt skylles grundig med vann, evt. kontaktes lege. Ved arbeider i lukkede rom må det sørges for tilstrekkelig tilførsel av friskluft eller ventilasjon. Tiltak for å unngå uhell og for helsevern, som fremgår av sikkerhetsdatabladet og merkingen, må overholdes. Den riktige og dermed vellykkede bruken av våre produkter ligger utenfor vår kontroll. En garanti kan derfor kun gis for kvaliteten av våre produkter innenfor rammen av våre salgs- og leveringsbetingelser, men ikke for en vellykket utførelse. Med dette databladet blir alle tidligere tekniske angivelser om dette produktet ugyldig. Vi forbeholder oss endringer som betyr et teknisk fremskritt. Opplysninger av våre medarbeidere som går utover rammen av dette databladet er først gyldige med en skriftlig bekreftelse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Fugebredde x fugedybde   En patron holder til 
   4 mm x 3 mm                     24 lm 
   6 mm x 3 mm                     16 lm 
 10 mm x 5 mm                       6 lm 
 15 mm x 6 mm                       3 lm 

 Angitte verdier på forbruk er omtrentlige. Avvik kan forekomme.
Påføringstemperatur +5°C til +40°C
Temperaturbestandighet -40°C til 120°C etter herding
Åpentid Ca. 5-30 min. avhengig av temperatur og luftfuktighet
Herdetid Ca. 2mm/døgn (ved +23°C og 50% RF)
Materiale Nøytralherdende silikon
Konsistens Pastøs, stabil
Strekkfasthet Fleksibilitet i bevegelsesfuge: 25%
Elastisitet Bevegelse før brudd 250% (ISO 8339). Elastisk tilbakegrad over 95%
Farge 10 Transparent, 11 White, 12 Marble, 13 Silver grey, 14 Smoke, 15 Concrete grey, 16 Grey, 17 Medium grey, 18 Dark grey, 19 Anthracite, 20 Graphite, 31 Cream, 32 Oak, 33 Tan, 34 Nougat, 35 Khaki, 36 Mocca, 37 Chocolate, 38 Leather, 39 Brick, 40 Mahogany
Lagring 1 år. Gjelder for uåpnet emballasje lagret tørt og kjølig.
Forpakning Patroner 310 ml