close-pop-up.svg

weber outdoor repair

weber

Forbehandling

Alle betongflater som kommer i kontakt med mørtelen, må være rene for å oppnå god heft. Formolje, membranherder og eventuell impregnering eller maling, løse partikler, slam og støv, må fjernes med egnet rengjøringsmetode. For å oppnå best mulig heft, bør betongflaten være ru med eksponert fast betong uten sementhinne og fuktet med vann slik at den er svakt sugende. Eventuelt overskuddsvann må fjernes før påføring. Forvanning kan med fordel gjøres fra 24 timer før støpearbeidet starter, slik at overflate er matt fuktig når påføring starter. Betongflater skal rengjøres grundig. Skadet betong eller belegg fjernes. Eksponert stål beskyttes med f.eks. korrosjonsbeskyttende maling/ slemming som f.eks: weber REP 05.

Blanding

En sekk (5 kg) mørtel blandes i ca. 0,8 liter rent vann. Blandes med drill. Mindre mengder kan også blandes forsiktig med hånden (med f.eks. en murerskje eller en firkantskje). Blandes i ca. 5 minutter til det er en relativt stiv homogen masse. La den deretter stå i ca. 10 min før det omrøres igjen. Den ferdige massen kan brukes i ca. 45 min. En støvmaske skal brukes under blanding, og hansker skal brukes under alle stadier av arbeidet.

Utførelse

Minste påføringstemperatur +5 °C. Mørtelen påføres med en sparkel eller murerskje. Overflaten kan rubbes, glattes, pusses, filses eller den kan børstes til ønsket struktur. 
OBS
Fasthetsutvikling er langsom ved temperatur under 10° C. Ved lavere temperatur enn +5° C begynner herdeprosessen å stoppe opp. Mørtelen får ikke utsettes for frost innen den har oppnådd 5 MPa trykkfasthet.

Etterbehandling

Støpeflaten beskyttes umiddelbart etter at herdingen starter mot for tidlig uttørking, vanligvis 2-3 timer etter blanding. Flatene kan ettervannes de første døgnene (2-5 døgn) eller dekkes til med plast. Alternativt kan en membranherder eller Weber Krympsperre påføres. Når produktet har tørket, kan det males med en egnet betong- eller fasademaling.

Vær oppmerksom på

Brukes sementbaserte produkter i kontakt med galvaniserte stål og profiler, bør overflaten beskyttes/coates. 
Aluminium anbefales ikke i kontakt med sementbaserte produkter. Brukes aluminium i kontakt med sement, må alltid overflatebeskyttelse påføres.

Verktøy rengjøres i vann når mørtelen er fersk.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

Irriterende – inneholder sement. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Avfallshåndtering

Forpakning og restprodukt 
Tom sekk sorteres som plastavfall. 
Pulverform: Lagres tørt for senere bruk, alternativt under:
Vått produkt: La herde til fyllmasse. 
Herdet produkt: Kan benyttes som fyllmasse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca 2 kg/mm/m2
Ca 3,4 l/5 kg
Anbefalt tykkelse 3-20 mm for puss. Over og opptil 50 mm for fylling av hull
Vannbehov ca. 0,8 l/5 kg
Blandet volum ca 3,5 ltr/5 kg
Påføringstemperatur > 5 °C
Brukstid Ca 45 min + 20°C
Begynner å herde Ca 2-3 timer
Konsistens Tixotrop
Bindemiddel Portlandsement
Sementtype og -klasse CEM II A 42,5 R, hurtigherdende Portland sement og polymer
Tilslag Natursand og kalkstein 0-1,2 mm
Tilsetningsstoff Tilsetningsstoffer som forbedrer bearbeiding, vedheft og vanntettende egenskaper
Vedheftstyrke 28 døgn > 1,0 MPa i ht NS-EN 1542
Trykkfasthet 28 døgn > 15 MPa i ht NS-EN 1542
Brannklasse A2 i ht EN 13501-1
Frostbestandig Ja
Farge Grå
Lagring Ca. 24 måneder fra produksjonsdato i uåpnet pakning under tørre forhold.
Forpakning 5 kg plastsekk
Sertifikat CE
PR-nummer 603749