close-pop-up.svg

Weber Pussmørtel B20

weber

Forbehandling

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett og olje, løse partikler og andre forurensninger som kan redusere vedheften. 
NB! Viktig at eventuell formolje eller sementhud er fjernet før bruk. Underlaget bør være ru, f.eks. fra sandblåsing.

Utførelse

weber Pussmørtel B20 benyttes primært til puss i svømmebasseng som underlag for flis. Det anbefales brukt weber Grunning 1:1 til grunning. 

På vegg kastes mørtelen på et ferdig grunnet underlag. Overflaten rettes av og brettskures. På gulv og bassengbunn kan mørtelen legges ut i jordfuktig konsistens vått i vått på et ferdig gyset underlag. For å oppnå god heft må underlaget gyses på tradisjonell måte som for gulvpuss. (Det benyttes ikke mørteltilsetning i gysemassen). Det er viktig at mørtelen komprimeres godt, rettes av og brettskures. 

Anbefalte tykkelser: 
- Vertikale flater 8-15 mm. Tykkere lag må pusses i flere omganger. 
- Horisontale flater 20-60 mm.

Etterbehandling

Behovet med for- og ettervanning beror på lokale forhold som temperatur og betongens sugeevne. Ettervannes i 3-4 dager. Ved forvanning skal underlaget være svakt sugende. All puss skal beskyttes mot direkte sollys, nedbør og sterk vind.

Vær oppmerksom på

Basseng som ikke skal ha membran, må ha en vannkvalitet som sikrer at sementbaserte produkter ikke tar skade av å ligge eksponert for vannet i bassenget.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker Weber Pussmørtel B20 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca 2,0 kg pr liter ferdig masse
Vannbehov 13-14 %
Påføringstemperatur Over +5 °C
Brukstid Ca 2 timer
Farge Grå
Lagring Ved tørr lagring kan mørtelen lagres i minst et år. Sekken bør lagres avisolert fra gulv for å sikre mot fuktopptak samt være tildekket med presenning ved utendørs lagring.
Forpakning 1000 kg sekk
PR-nummer 302027