close-pop-up.svg

Weber QuickRep

weber

Underlag

Egnede underlag er sterke og kompakte betonggulv. Produktet kan også brukes på veggflater for reparasjon av små hull eller skader. Underlaget skal rengjøres grundig for å fjerne støv og smuss som kan svekke vedheften.

Blanding

En sekk (5 kg) pulver blandes i 1,0-1,4 liter rent vann (20-28% av tørrvekten til mørtelen). Ved å justere mengden vann kan sammensetningen endres fra pastakonsistens til en mer flytende blanding. Blandes med drill. Mindre mengder kan også blandes forsiktig for hånd (for eksempel med en spatel eller en sparkel). Mørtelen blandes i ca. 5 minutter for å få en jevn sammensetning. En støvmaske skal brukes under blanding og hansker skal brukes på alle stadier av arbeidet. Brukstid ved normale forhold er ca. 15 minutter etter tilsetning av vann.

Utførelse

Minste påføringstemperatur +5 °C. Underlaget bør være tørt når arbeidet starter. Ferdig overflate må beskyttes mot regn, frost, direkte sollys og vind i minst et døgn.

Påføring: Mørtelen påføres med en sparkel eller murerskje. 
Overflatefinish kan utføres ca 15-30 minutt etter at mørtelen er påført til en filset eller børstet struktur. 
Tørketid: Overflaten tåler lett gangtrafikk etter ca 1 time, og kan overflatebehandles/belegges etter ca 2 timer. Kaldt og fuktig klima vil forlenge tørketiden. 

Belegging: Ferdig avrettet gulvoverflate kan belegges med de fleste overflatebelegg, som f.eks. keramiske fliser, naturstein, plastbasert eller tekstiltepper, vinyl og korkflis eller parkett.
Ferdig veggoverflate kan sandsparkles og males eller tapetseres etter ca 2 timer. 
OBS! Fasthetsutvikling er langsom ved temperatur under 10 °C. Ved lavere temperatur enn +5 °C begynner herdeprosessen å stoppe opp. Mørtelen får ikke utsettes for frost innen den har oppnådd 5 MPa trykkfasthet.

Etterbehandling

Avrettet underlag kan belegges med de fleste typer gulvbelegg, for eksempel keramikk etc, steinfliser, plast- eller tekstiltepper, vinylfliser, kork eller parkett.
Den reparerte veggen kan slipes, glattes, males eller tapetseres etter ca. 2 timer.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk ca 1,6 kg/mm/m2
Anbefalt tykkelse 0-30 mm (utfylling av hull opp til 50 mm)
Vannbehov ca 1,0-1,4 l/5 kg (20-28 % av tørr pulvervekt)
Påføringstemperatur +5 til +25 °C. Optimalt +15 til +20 °C.
Brukstid ca 15 min ved + 20°C
Begynner å herde ca 30 minutt
Herdetid før belegging ca 2 timer. Vanntilsetning 1.0-1.2 l/5 kg (+20 °C, 50 % RF)
Herdetid før gangtrafikk ca 1 time (+20 °C, 50 % RF)
Konsistens Tixotrop til flytende avhengig av vanntilsetning
Bindemiddel Blanding av spesialsementer
Fyllstoff Natursand og kalkstein 0- 0,3 mm
Trykkfasthetklasse C 30 (EN 13813)
Bøyestrekkfasthetsklasse F 7 (EN 13813)
Brannpåvirkning (for eksplosive situasjoner) A2FL-s1 (EN 13501-1)
Frostbestandig Ja, velegnet til utendørs bruk
Farge Mørk grå
Lagring Ca. 24 måneder fra produksjonsdato i uåpnet pakning under tørre forhold.
Forpakning 5 kg plastsekk
Sertifikat CE, M1
PR-nummer 603690