close-pop-up.svg

weber rapid grout - fugemasse

weber

Godt å vite før påføring

Best resultat oppnås ved å bruke riktig vannmengde og starte vasking når fugen er tørr nok. For tidlig vasking kan føre til lysere farge og porer I massen. Vasking med for mye vann bør unngås da det kan forårsake fargeforskjeller og en svakere fugemasse. Ved bruk av varmt vann ved blanding forkortes brukstiden.

Blanding

Pulveret blandes med rent vann (maks +30°C) med f.eks en blandemaskin med blandevisp til en jevn konsistens er oppnådd. Vent så i ca 5 minutt før massen blandes lett opp igjen.

Utførelse

Under fuging og 2 dager etter skal temperaturen i underlaget, fugemassen og rommet være over +10°C. Riktig tidspunkt for fuging avhenger av tørketid på flislimet og de generelle arbeidsforholdene. Fugene skal være rene. Flislimet bør ikke stige opp I fugen høyere enn halve fugedybden. Overflaten på uglassert flis bør forfuktes med en våt svamp før fuging for å forenkle vaskingen. Påfør fugemassen diagonalt over fugene med et mykt fugebrett. Press massen inn I fugene for å fylle de skikkelig. Overflødig fugemasse bør fjernes fra flisoverflaten.

Avhengig av temperatur, luftfuktighet og vannoppsug i flisene kan fugemassen tørke ca. 10-30 minutt før vaskingen starter. Fugene vaskes med en fuktet svamp. Vask over overflaten helt til slutt med rent vann og svamp. Fjern det siste rest-sløret med en lett fuktet ren svamp ved å dra den rolig over overflaten. Ved vasking med for mye vann kan fugen bli lysere og kan forårsake en ikke helt ensfarget fugefarge. Skift vaskevann ofte, da det forenkler rengjøringen og minsker skum dannelse i vaskevannet. Hvis det forsatt er igjen et rest-slør når fugemassen har tørket,kan dette fjernes med å tørke det vekk med en tørr tøyfille eller polergarn. For å oppnå skikkelig hardhet på fugen kan fugen lett fuktes 1-3 ganger den første dagen.

Gulvvarme skal være avslått en dag før fuging og kan slås på igjen 1 uke etter fuging. Varmen økes gradvis. Tørketid før fugemassen er gangbar, er ca 3-4 timer.

Store flislagte områder deles opp med bevegelsesfuger etter anbefalinger fra rådgiver eller arkitekt.

Hjørner, dilatasjonsfuger og fuger mellom forskjellige materialer samt overganger mot rør bør utføres med weber neutral silicone.

Vær oppmerksom på

Ikke egnet for bruk i svømmebasseng eller områder utsatt for høy påkjenning som f.eks i meierier, slakterier og storkjøkken. I disse tilfellene anbefaler vi Weber Epoxyfug eller webercolor 873. Ved fuging av porøs og fuktømfintlig naturstein bør det gjørs testforsøk først.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 0.5-8.0 kg/m² avhengig av fugebredde samt størrelse og tykkelse på flisene.
Anbefalt tykkelse Anbefalt fugebredde: 2 - 20 mm
Vannbehov 20 - 23% (ca. 0,20-0,23 l/kg)
Påføringstemperatur Under fuging og 2 dager etter skal temperaturen i underlaget, fugemassen og rommet være over +10°C.
Brukstid Ca. 30 min.
Tørketid Tørketid før vasking: Ca. 30 min. etter fuging.
Herdetid Ca. 2 dager (ved 23°C, RH 50%)
Herdetid før full belastning Ca. 2 dager (ved 23°C, RH 50%)
Bindemiddel Sement
Trykkfasthet 28 døgn ≥ 15 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn ≥ 2,5 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Krymp 28 døgn ≤ 3 mm/m (SFS-EN 12808-4)
Vannabsorpsjon ≤ 2 g (30 min) ≤ 5 g (240 min) (SFS-EN 12808-5)
Farge 12 Marble, 13 Silver grey, 14 Smoke, 15 Concrete, 16 Grey, 17 Medium grey, 18 Dark grey, 19 Anthracite, 20 Graphite, 33 Tan, 34 Nougat, 35 Khaki, 36 Mocca, 37 Chocolate, 39 Brick, 40 Mahogany
Lagring 2 år fra produksjonsdato i uåpnet forpakning under tørre forhold.
Forpakning Plastsekk á 3 kg Plastsekk á 15 kg
Sertifikat VTT 142/00, VTT 149/01, M1
PR-nummer 311713