close-pop-up.svg

weber REP 05 antikorrosjonsmørtel

weber

Underlag

Betong og stål

Forbehandling

1. Løse, porøse og fete forurensninger som oppsprekket betong, formolje og maling fjernes med sandblåsing, stålbørste, prikkhammer, høytrykksspyler eller andre metoder. Glatte og slette overflater rubbes opp. For betong med armeringsstål skal karbonatisert betong fjernes. Karbonatiseringen kontrolleres med å påføre en fenolfthaleinløsning. Hvis betongen blir kraftig rødfarget er den ikke karbonatisert. 

2. Armeringsstål rengjøres mekanisk, og betongrester og rust fjernes med stålbørste eller sandblåsing. All korrosjon på stål skal fjernes før weber REP 05 påføres. 

3. På den blottlagte betongoverflaten skal det ikke forekomme sprekker, støv eller dårlig betong. Rengjøringen bør utføres med forsiktighet slik at ingen nye skader oppstår. Kantene mellom reparasjonsområde og uskadet overflate bør ikke gå ned mot null. Kantene skal hvis mulig gjøres vinkelrette.

Blanding

Blandes maskinelt (bormaskin med visp) i ca. 4 minutter med ca. 2,5 liter vann/10 kg weber REP 05, som gir ca. 5 liter bruksklar lettflytende slemmemasse. Bland pulveret i vannet. Maksimalt vanninnhold er 3 liter pr. 10 kg.

Utførelse

1. weber REP 05 påføres i tykkelse ca. 1-2 mm. Underlaget skal være fuktig, men likevel svakt sugende. Påføringen gjøres med pensel slik at både armeringsstål og betongoverflate blir helt dekket. 

2. Reparasjonsmørtelen påføres når weber REP 05 har begynt å stivne, men ikke herdet fullstendig (vått i vått). Mørtelen påføres med egnet verktøy og bygges opp til ønsket tykkelse. Ved bruk av tykkere lag påføres neste sjikt når det første har herdet. Unngå for rask uttørking. 

NB! Ved lavere temperaturer enn +5°C stopper fasthetsutviklingen kraftig opp. Ved risiko for lave temperaturer de første døgnene og tiltak som innkledning eller oppvarming av konstruksjon ikke er utført, frarådes det derfor å benytte produktet.

Etterbehandling

Unngå rask uttørking pga sol, vind, varmestråling etc. Ved risiko for rask uttørking anbefales spesiell beskyttelse. Plastfolie kan benyttes, alternativt noen døgns ettervanning. Deretter bør ytterflatene behandles med Weber Krympsperre for å minske risikoen for sprekker. Hvis det er visuelle krav påføres til slutt maling beregnet for betong. Sluttbehandling kan også gjøres med weber REP 990 (fleksibel slemmemasse).

Vær oppmerksom på

Vinterhåndtering: Ved temperatur lavere enn +5 oC vil herdingen stoppe. Hvis det er fare for lavere temperatur de påfølgende dagene, må arbeidet ikke igangsettes dersom det ikke er tilgang på oppvarming.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 2-4 kg pr. m² og tykkelse 2-3 mm
Kornstørrelse 0,025 mm
Anbefalt tykkelse ca 2 mm
Vannbehov 5 kg: ca 1,2 ltr gir ca 3,4 ltr ferdig masse 
20 kg: ca 4,8 ltr gir ca 10 ltr ferdig masse
Blandet volum 5 kg: ~ 3,4l / 15 kg: ~ 10l
Påføringstemperatur +5°C - +30°C
Brukstid Ca. 30 minutter
Tørketid Ca. 3 timer
Begynner å herde Ca. 45 minutter
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Natursand 0-0,5 mm
Tilsetningsstoff Plastdispersjon
Vedheftstyrke Tilfredsstiller krav i ht EN 1504-4
Trykkfasthet 28 døgn > 30 MPa i ht EN 12190
Resistivitet 7500 Ωcm, wet storage
Frostbestandig Ja
Elastisitetsmodul (E-modul) Ca 12 Gpa i ht EN 13 412. >2000 MPa
Vanntett Ja
Luftinnhold 2-3 %
Termisk ekspansjon <100x10-6 / K i ht EN 1770
Vann-sement forhold (VCT) < 0,50
CE-merket 1504-4
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning 5 kg plastsekk 20 kg sekk
Sertifikat CE
PR-nummer 85868