close-pop-up.svg

weber REP 25 reparasjonsmørtel

weber

Forbehandling

Løse, porøse og fete forurensninger som oppsprukket betong, formolje og maling fjernes med sandblåsing, stålbørste, prikkhammer, høytrykksspyler eller andre metoder. Glatte og slette overflater rubbes opp. For betong med armeringsstål skal karbonatisert betong fjernes. Karbonatiseringen kontrolleres med å påføre en fenolfthaleinløsning. Hvis betongen blir kraftig rødfarget er den ikke karbonatisert. Armeringsstål rengjøres mekanisk og betongrester og rust fjernes med stålbørste eller sandblåsing. På den blottlagte betongoverflaten skal det ikke forekomme sprekker, støv eller dårlig betong. Rengjøringen bør utføres med forsiktighet slik at ingen nye skader oppstår. Kantene mellom reparasjonsområde og uskadet overflate bør ikke gå ned mot null. Kantene skal hvis mulig gjøres vinkelrette. Underlaget forvannes så det blir svakt sugende og grunningen weber REP 05 Heftbro pensles på og arbeides grundig inn i underlaget. Utfør ikke reparasjoner hvis temperaturer under +5 oC kan forventes de nærmeste 24 timene.

Blanding

Blandes maskinelt (bormaskin med visp eller betongblander) i ca. 5 minutter med ca. 3,0 l vann/20 kg weber REP 25 Reparasjonsmørtel, som gir ca. 11 liter bruksklar reparasjonsmørtel. Bland pulveret i vannet. Blandes ikke mørtelen maskinelt kan bl.a. frostbestandigheten påvirkes negativt.

Utførelse

weber REP 25 Reparasjonsmørtel påføres når weber REP 05 Heftbro har stivnet, men ikke tørket (vått i vått). Mørtelen påføres med egnet verktøy og bygges opp til ønsket tykkelse. Ved større reparasjoner påføres neste lag tidligst når det første har begynt å stivne. På horisontale flater kan weber REP 25 Reparasjonsmørtel påføres i tykkelser opp til ca. 50 mm. Unngå rask uttørking. Ettervann i 3-4 døgn eller dekk til med plast. Deretter bør overflaten behandles med Weber Krympsperre for å minske risikoen for sprekker. 
NB! Ved lavere temperaturer enn +5oC stopper fasthetsutviklingen kraftig opp. Ved risiko for lave temperaturer de første døgnene og tiltak som innkledning eller oppvarming av konstruksjon ikke er utført, frarådes det derfor å benytte produktet.

Etterbehandling

Unngå rask uttørking pga sol, vind, varmestråling, etc. Ved risiko for rask uttørking anbefales spesiell beskyttelse. Plastfolie kan benyttes, alternativt ettervanning. Deretter bør ytterflatene behandles med Weber Krympsperre for å minske risikoen for sprekker. Hvis det er visuelle krav påføres til slutt maling beregnet for betong. Sluttbehandling kan også gjøres med weber REP 990 (fleksibel slemmemasse).

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 20 kg weber REP 25 Reparasjonsmørtel pr. m² og 10 mm tykkelse.
Anbefalt tykkelse 5-50 mm
Maksimum sjikttykkelse 50 mm
Vannbehov Ca. 15%
Brukstid Ca. 60 min.
Begynner å herde 4-8 timer
Bindemiddel Portlandsement
Sementtype og -klasse Cem I 52,5R, i ht EN 197-1
Fiber Ja, polypropylenfiber
Tilslag Natursand 0-2 mm
Vedheftstyrke 28 døgn > 1,5 MPa (mot betong)
Trykkfasthet 3 døgn >15 MPa i ht EN 12390-3
Trykkfasthet 7 døgn > 20 MPa
Trykkfasthet 28 døgn > 30 MPa
Eksponeringsklasse X0, XC4, XF3, XA1 i ht EN 206-1
Reparasjonsklasse R3 i ht EN 1504-3
Elastisitetsmodul (E-modul) >20 Mpa i ht EN 13 412
Luftinnhold 5-8% i ht EN 1015-7
Densitet Ca. 1960 kg/m³ i ht EN 12190
Vann-sement forhold (VCT) 0,50
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
PR-nummer 15598