close-pop-up.svg

weber REP 990 fleksibel slemmemasse

weber

Underlag

Betong, stål.

Forbehandling

Underlaget skal rengjøres før påføring. Alle overflater skal være fri for olje, fett, rust, sementslam, gamle løstsittende behandlinger og løse partikler. Sugende underlag forvannes. Det skal være lett sugende når første sjiktet weber REP 990 påføres. Større riper, porer og andre småskader repareres og fylles med weber REP 05 Betoheft eller weber REP 990 minst 1 døgn før slemming. Rep 990 benyttes da i en litt stivere konsistens.

Blanding

Åpne spannet med væsken (Komponent B) og hell over i et blandespann. Tilsett pulveret (Komponent A) forsiktig under omrøring. Benytt en langsomtgående blandedrill (300-600 r/min) med blandevisp. Normal blandetid er 4-5 minutter. Massen skal da få en løs tixotropisk konsistens. Den skal være homogen og helt uten klumper. Ved blanding til stivere konsistens for bruk til porefylling, minskes bruk av Komponent B med 15-20%. Mengden Komponent A+B er tilpasset til hverandre. Hvis konsistensen må justeres, gjøres dette med komponent A eller B eller med en mindre mengde vann.

Utførelse

weber REP 990 påføres i to sjikt med pensel, rulle eller sprøyte, ca 1 mm per sjikt. Andre sjikt påføres når første sjikt har stivnet tilstrekkelig for å tåle en ny påføring, normalt etter 3-6 timer. Det bør ikke gå mer enn 24 timer mellom påføringene. Påføring bør aldri skje ved fare for regn eller frost de første dagene etter påføring. Produktet skal ikke benyttes ved temperatur under +5 oC eller på overflater utsatt for sterk sol. Verktøy som benyttes under blanding og påføring kan rengjøres med vann før massen har begynt å tørke. Søl må fjernes umiddelbart. Herdet masse har god vedheft og må fjernes mekanisk.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker weber REP 990 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber REP 990 inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.
Disse opplysningene er veiledende, og da blant annet arbeidets utførelse og forholdene hvorunder produktene anvendes er utenfor vår kontroll, er vårt ansvar begrenset til kvaliteten på det leverte produkt.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Komponent A 20 kg + Komponent B 6,8 liter, gir ca 16 liter ferdig masse.
Ferdig sjikt, 3-5 kg/m² beregnet på Komponent A.
Anbefalt tykkelse Ca. 2 mm (maks 3 mm)
Maksimum sjikttykkelse 3 mm
Påføringstemperatur > +5 °C
Brukstid Ca. 1 time ved +20 °C
Vedheftstyrke Heftstyrke til betong: >1,0 MPa
Frostbestandig Ja. SS137244
Vanndamp diffusjonsmotstand S d < 5 m
CO2 diffusjonsmotstands koeffisient >50 Sd m
Vannabsorpsjon <5% (48 timer)
Vanntetthet Høy. Bedre enn for høyverdig betong.
Elastisitet Ca. 20%
Volumvekt for vått materiale Ca. 1800 kg/m³
Lagring Lagringstiden for Komponent A på innplastet pall er ca 12 måneder fra produksjonsdato. Oppbevares tørt. Lagringstiden for Komponent B er ca 12 måneder. Oppbevares frostfritt.
PR-nummer Komp. A: 86064. Komp. B er ikke merkepliktig.