close-pop-up.svg

weber REP rapid

weber

Underlag

Betong med en overflatefasthet på minst 0,8 MPa. 
Type underlag: Betong, lettbetong, tegl

Forbehandling

Løse, porøse og fettholdig forurensninger, betong med sprekker, sementhud og maling fjernes med betongfres, grovsliping eller lignende. Stålglattet eller andre harde og glatte betongoverflater rues opp. Armeringsstål og andre innstøpingsdetaljer rengjøres mekanisk for betongrester og rust/korrosjon med sandblåsing, blastring eventuelt stålbørsting til blankt stål SA 2.0/2.5. Tilgrensende overflater som skal behandles må være fri for sprekker, smuss eller dårlig betong. Fjerning av dårlig betong må gjøres forsiktig for å unngå å forårsake mer skade. Kant mot overflate en skal reparere mot må ikke gå helt ned mot 0 mm. Forvanning bør starte ett døgn innen påføring.

Blanding

Produktet blandes maskinelt med drill og visp i ca 3 min med 2,5 ltr vann pr 15 kg sekk. Skal produktet brukes til finflikk/ finsprakling kan det tilsettes noen få desiliter ekstra med vann for å få en lettere konsistens. La massen hvile noen minutt og bland deretter opp i ca 20 sekund før påføring skjer. 
NB! Husk at for mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårlig resultat.

Utførelse

Underlaget som skal repareres skal være matt fuktig og sugende. Påfør med egnet utstyr: murskje, firkantskje eller stålbrett og bygges opp til ønsket tykkelse. Ved tykkelser over 50 mm påføres neste sjikt når første sjikt har stivnet til

Etterbehandling

Forhindre direkte sollys og/ eller luftdrag/ vind under påføring for å hindre krympesprekker.

Belegg

Reprasjoner kan overmales med Weber Concrete Paint ( akrylbasert maling ) tidligst etter 3 timer i +20 ºC.

Vær oppmerksom på

Ved lave temperaturer under +5 °C avtar fasthetsutviklingen. Ved lavere temperaturer de nærmeste døgnene frarådes påføring hvis en ikke gjør tiltak med innkledning og oppvarming.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. 
Irriterende – inneholder sement. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende sikkerhetsdatablad

Miljøinformasjon

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):  I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet. 

Miljøgifter A20 (MAT 1): Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på glava.no - Dokumentasjon - BREEAM - Weber 

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5): Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet glava.no - Dokumentasjon - Sertifikat - Weber

Avfallshåndtering forpakning og restprodukt 
Tom sekk sorteres som restavfall. 
Pulverform: Lagres tørt for senere bruk.
Vått produkt: La herde til fyllmasse. 
Herdet produkt: Kan benyttes som fyllmasse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca 20 kg/m2/10 mm tykkelse, målt på tørt pulver. 
15 kg pulver gir ca 7,5 ltr masse.
Anbefalt tykkelse Ca 2-50 mm
Vannbehov Ca 2,25 liter/15 kg
Påføringstemperatur > 5 °C
Åpentid ca 15 minutt
Ventetid mellom påføringer Ca 1 time ved + 20°C. Overmalbar etter ca 3 timer ved + 20°C
Begynner å herde Ca 30 minutt ved + 20°C
Konsistens Tixotrop fin reparasjonsmørtel
Fiber Ja
Tilslag Natursand 0-1 mm
Trykkfasthet 28 døgn > 15 MPa ved +20 °C
Reparasjonsklasse R2
Vanninnhold Ca 15%
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning 15 kg sekk 
40 sekk pr pall
PR-nummer 634200