close-pop-up.svg

weber REP Tix

weber

Forbehandling

Underlaget må være rent for støv, sementslam, løse partikler og andre forurensninger. Betong og støpte flater forvannes. På sterkt sugende underlag anbefales priming med weberfloor 4716 Primer tynnet med 3 deler vann, eller slemmes med Weber Rep 05 Heftbroeller Weber Rep Tixislemmekonsistens.

Blanding

Ca. 4,5 liter vann helles i et kar og tilsettes 25 kg Weber Rep Tix. Bland godt med en drill/visp (eller blandemaskin) i ca. 2-3 minutter til en smidig masse. Mørtelen skal deretter trekke i 5-10 minutter. Røres så opp igjen i ca. 1 minutt, og man vil da ha en stiv konsistens egnet til sparkling.

For flytende konsistensblandesmassen medytterligere ca. 1 liter vann pr. 25 kg etter at den har stått og trukket. Mørtelen skal stå i noen minutter før den brukes.

Utførelse

Til utbedring av skader, filsing av større porer og hull på vertikale flater, brukes Weber Rep Tix som sparkelmasse. Til liming av heller brukes Weber Rep Tix i noe mer flytende konsistens, avpasset etter utprøving. Mørtelen må arbeides godt ned i underlaget, og hellene skal deretter hellimes i massen.

Etterbehandling

Lufttemperaturen skal være over +3°C i minimum 10 timer etter utstøping. Mørtelen må ikke legges mot frosset underlag. Mørtelen må beskyttes mot rask uttørking. Tildekkes med plast ved sterkt solskinn. Ved sterk uttørking anbefales ettervanning de første dagene.

Sikkerhetsforskrifter

Som for vanlig sementmørtel virker mørtelen aggressiv på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Weber Rep Tix inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,8 kg tørrmørtel gir ca. 1 liter ferdig masse.
En sekk (25 kg) gir ca. 14 liter ferdig masse.
Vannbehov Ca. 18%
Påføringstemperatur Over +3°C
Brukstid 40-50 minutter
Trykkfasthet 1 døgn Ca. 20 MPa
Trykkfasthet 7 døgn Ca. 35 MPa
Trykkfasthet 28 døgn Ca. 45 MPa
Bøyestrekkfasthet, 1 døgn Ca. 5 MPa
Bøyestrekkfasthet, 7 døgn Ca. 7 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn Ca. 8 MPa
Frostbestandig Ja
Ekspansjon 0-1% ved +20°C
PR-nummer 15599