close-pop-up.svg

weber rex fix - flislim

weber

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt. Sprekker, sår eller ujevnheter i underlaget utbedres på forhånd med produkt tilpasset underlaget. 
Benyttes på stabile underlag av f.eks. betong (RF <90%), Leca, sementbasert puss, eksisterende fliser, formstabile våtroms-/membranplater, gipsplater, trebjelkelag oppstivet med gulvavretting eller andre stabile ikke vannabsorberende underlag. 
Ved flislegging på sugende underlag, primes underlaget med weberprim 801 eller weberfloor 4716 (kun innendørs). Flislegging på ikke sugende underlag primes med weberprim 803 (kun i tørre rom). Se tilhørende produktdatablad for mer info. 
Material og underlag skal ved påføring og de 3 påfølgende døgnene har en temperatur på minimum +10°C.

Godt å vite før påføring

Verktøy skal rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Herdet flislim kan kun fjernes mekanisk.

Blanding

Blandes med ca. 5,8 ltr vann til 20 kg pulver. Vanntemperatur skal ikke overstige +30 °C. Blandes med drill og visp i ca. 3 minutter til en jevn masse. La så limet stå i ro i ca. 10 min og bland deretter igjen til en smidig konsistens. Vannmengden skal ikke overstiges, da dette gir dårligere fasthet/vedheft.

Utførelse

Trekk ut weber rex fix på underlaget, bruk den glatte siden av tannsparkelen. Spre deretter ut limet med den tannede siden. Trykk og vri fast flisene i flislimet slik at full dekning er oppnådd under flisene. Flislimet skal være klebrig når flisene monteres. Åpentiden på weber rex fix er ca. 20 min. Full dekning under keramisk flis er spesielt viktig ved flislegging på gulv, utendørs samt i våtsone. Løft opp flisene fra tid til annen og kontroller dekningen. Plasseringen av flisene kan justeres i en periode på ca. 10 minutter.

Bredden på fugene kan justeres ved hjelp av en snor eller fugekryss hvis ønskelig. Ved legging av store fliser påføres limet med en stor tannsparkel for å sikre tilstrekkelig tykkelse. Ved legging av store fliser påføres limet også på flisens bakside. Overflødig lim som presses ut i fugene skal fjernes.

Ved flislegging og 3 dager etter påføring må temperaturen på underlaget og flisene være over +10 °C.

Fuging kan utføres etter ca. 24 timerr avhengig av underlaget og flisenes tetthet. På tette underlag og tette fliser anbefales 48 timer ventetid før fuging.

Vær oppmerksom på

Avhengig av forhold som temperatur og relativ fuktighet i omgivelsene, kan limets åpnings- og bearbeidingstid endres. Høy/lav temperatur kan f.eks. forlenge/forkorte disse tidene.

Pass på å alltid kontrollere limets kleberlighet underveis i limeprosessen. Skinnherdet lim skal alltid fjernes og erstattes med nytt, ferskt lim før man fortsetter limingen. Skinnherdet lim ”kleber” ikke til fingeren!

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Det er utarbeidet EPD for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbruk kg/m2 ved ulike dimensjoner på tannsparkel:
- 6 mm; ca. 2,0 kg
- 8 mm; ca. 3,0 kg
- 10 mm; ca. 4,5 kg
Vannbehov ca. 5,8 ltr/20 kg (= ca. 0,29 ltr/kg)
Påføringstemperatur +10°C til +25°C
Brukstid ca. 4 timer etter tilsetning av vann.
Åpentid ca. 20 min
Herdetid før fuging 24 timer (48 timer for ikke absorberende flis)
Herdetid før forsiktig belastning ca. 2 døgn (T=23°C, RF=50%)
Herdetid før full belastning ca. 2 uker (T=23°C, RF=50%)
Bindemiddel Sement
Vedheftstyrke 28 døgn > 1,0 N/mm² (EN 1348)
Farge Grå
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnet forpakning under tørre forhold.
Forpakning Plastsekk á 20 kg
Sertifikat CE, M1, Eurofins142/00, Eurofins149/01, VTT-C-12260-18
PR-nummer 617188