close-pop-up.svg

weber silco render

weber

Godt å vite før påføring

Rengjør verktøy grundig med vann etter bruk. Tomme forpakninger (dryppfrie, penselrene eller sparkelrene) kan forbrennes, alt. leveres til gjenvinning.

NB! Regntak skal alltid benyttes. Dekk til avgrensede bygningsdeler nøye. 

Vi anbefaler prøveoppstrøk før hovedbestilling for kontroll av farge og struktur.

Forbehandling

Underlaget må være gjennomherdet, tørt og fritt for støv, sot og fete forurensninger. Tidligere malte overflater rengjøres nøye for porøs eller løstsittende maling og primes med weber Silikongrunn.

På weberbase 261 Fiberpuss grunnes det med weber silco paint. Ved påføring på andre mineralske underlag (KC-baserte) anbefales hydrofobering med weber Silikongrunn før grunning med weber silco paint. Det er også fordelaktig å grunne med weber Silikongrunn før maling på gamle organiske overflater. Meget glatt/slett betong kan sandblåses lett for å få en ru overflate.

Blanding

weber silco render er klar til bruk. Ved behov kan det spes med maks. 1 % rent vann. Rør nøye om før bruk. Puss fra ulike produksjoner blandes før bruk for å unngå fargeforskjell.

Utførelse

Underlaget grunnes først med et (1) strøk weber silco paint. Malingen påføres iht. anvisningene i produktbladet for weber silco paint. 

Brettskurt: Dagen etter påføring av weber silco paint påføres weber silco render med stålbrett eller egnet sprøyteutstyr til et heldekkende sjikt, like tykt som kornstørrelsen. Bearbeides til ønsket struktur med plastglatter. Pussen skal skures ned til korntykkelse. 

Stenket: Dagen etter påføring av weber silco paint stenkes overflaten med weber silco render til ønsket struktur. 

Avslutt strøkene ved normale avgrensninger for å unngå fargeavvik.

Etterbehandling

Beskytt ferdigpussede overflater mot regn til pussen har herdet, normalt minst 3 døgn. Lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger herdetiden.

Vær oppmerksom på

Underlagets og omgivelsenes temperatur må ikke være under +5°C eller overstige +30°C. 
Puss ikke i direkte solskinn, regn eller ved høy luftfuktighet. dekk til flater som ikke skal pusses ( glass, metall, tre etc.) 
Tørketid ved +20°C er ca. 24 timer. 
Vi anbefaler prøveoppstrøk for kontroll av farge og struktur.

Sikkerhetsforskrifter

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbruk 1,0 mm kornstørrelse; ca. 2,2 kg/m2 (bestillingsvare) 
Forbruk 1,5mm kornstørrelse; ca. 2,5 kg/m2 
Forbruk 2,0mm kornstørrelse; ca. 3,0 kg/m2 (bestillingsvare) 

Materialforbruket vil variere avhengig av faktorer som påføringsmetode og struktur på underlaget.
Angitt forbruk er for brettskurt utførelse, men er kun veiledende. 
Påføringstemperatur Må ikke påføres ved temperatur under +5°C uten tiltak beskrevet i NS3420 Vinterarbeid.
Tørketid 24 timer mellom sjiktene. Ca. 3 dager ved normale forhold. Lav temperatur og høy fuktighet forlenger herdetiden.
Bindemiddel Silikonharpiks
Tilslag Dolomitt 1,5 mm (1 mm og 2 mm på forespørsel)
Volumvekt for vått materiale 1,87 kg/dm³
Lagring weber silco render lagres frostfritt, helst i sval temperatur. Kan lagres i uåpnet emballasje i 12 måneder.
PR-nummer 306983