close-pop-up.svg

weber silicate render

weber

Underlag

Underlaget må være tørt, fast og fritt for støv eller fete urenheter. Tidligere mineralske malte overflater rengjøres nøye for porøs eller løst sittende maling. Plast- og oljemalinger må fjernes. Er ikke egnet for bruk på gips. Pussunderlag og betong må ha tørket ut og normalt ha herdet i minimum 14 dager før pussen påføres.

Godt å vite før påføring

På grunn av det alkaliske bindemiddelet vil weber silicate render og andre vannglassbaserte produkter etse glass og påvirke metall. Dekk godt til bygningsdeler som ligger inntil og beskytt mot sprut. Rengjør verktøyet grundig med vann etter bruk.

Forbehandling

På alle underlag anbefales et strøk med weberton 303 Silikatmaling som grunning før applisering av weber silicate render (weber silicate render kan da legges i kun 1 strøk). Grunningen brukes da i samme farge som sluttpussen. Underlag med varierende sug og fasader i slagregnutsatt klima grunnes med to strøk weberton 303 Silikatmaling.

Blanding

weber silicate render er klar for bruk. Ved behov weber silicate render spes med maksimalt 1 % rent vann. Rør nøye om før bruk. Puss fra ulike produksjoner må blandes før bruk for å unngå fargeforskjeller.

Utførelse

Påføring skjer med et (1) strøk weberton 303 Silikatmaling og et (1) sjikt weber silicate render i samme fargekode. 

Værharde strøk: I værharde strøk påføres 2 strøk weberton 303 Silikamaling som ekstra beskyttelse på weberbase 261 Fiberpuss. 

Brettskurt flate: Etter forbehandling, dra på eller sprøyt med passende sprøyteverktøy et heldekkende sjikt med weber silicate render, like tykt som kornstørrelsen og skur overflaten direkte i sirkulerende bevegelser. For påføring og skuring brukes et passende brett (gipsfils/plastglatter). Det skal skures ned til kornet. 

Stenket struktur: Etter forbehandling stenkes weber silicate render en gang til rett struktur. 

Avslutt strøkene ved normale avgrensninger for å unngå fargeavvik.

Etterbehandling

Beskytt behandlede overflater mot nedbør til pussen har herdet tilstrekkelig, normalt minst 3 døgn. Lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger herdetiden.

Vær oppmerksom på

Overflatens og omgivelsenes temperaturer må ikke synke under +5°C eller overstige +30°C. Fasadene må skjermes for nedbør og uttørrende vind. Fremdrift må planlegges for å unngå fargeforskjeller.

Sikkerhetsforskrifter

weber silicate render vil være aggressiv mot hud og slimhinner i øye, nese og svelg. Benytt derfor hansker og briller der det er fare for sprut. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbruk 1,0 mm kornstørrelse; ca. 2,2 kg/m2 (bestillingsvare) 
Forbruk 1,5mm kornstørrelse; ca. 2,5 kg/m2  
Forbruk 2,0mm kornstørrelse; ca. 3,0 kg/m2 (bestillingsvare) 

Materialforbruket vil variere avhengig av faktorer som påføringsmetode og struktur på underlaget. Angitt forbruk er for brettskurt utførelse, men er kun veiledende. 
Påføringstemperatur > +5°C
Bindemiddel Kalivannglass
Tilslag 1,5 mm Dolomitt. Kan leveres i 1 og 2 mm kornstørrelse
pH i herdet materiale 10
Densitet 1,85 kg/dm³
Farge 99 standardfarger i henhold til Weber fargekart. Vi anbefaler et prøveoppstrøk før hovedbestilling for kontroll av farge og struktur.
Lagring Lagres beskyttet mot frost, helst i sval temperatur. Kan lagres uåpnet i minst 12 måneder fra produksjonsdato.