close-pop-up.svg

Weber Skiferfug

weber

Godt å vite før påføring

Benyttes i temperatur over +5°C.

Utførelse

Utførelse jordfuktig: 
Mørtelen blandes jordfuktig (ca. 3,1 l/sekk) og fugene fylles med en fugeskje. Fugene komprimeres godt og glattes til en jevn og fin overflate. Overflødig mørtel børstes bort med en tørr myk kost. 

Utførelse tungtflytende:
Mørtelen blandes tungtflytende (ca. 4,4 l/sekk) og fylles i fugene med en fugesleiv e.l. Overflødig mørtel på skiferplatene vaskes av med svamp og vann. (Denne fugemetoden krever erfaring og kunnskap om skiferarbeid).

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 2,1 kg gir 1 liter ferdig masse.
Vannbehov Jordfuktig konsistens: 3,1 liter/25 kg sekk
Tungtflytende konsistens: 4,4 liter/25 kg sekk
Brukstid Ca. 2 timer
Tilslag Natursand 0-0,5 mm
Trykkfasthet 7 døgn Jordfuktig: 20 MPa. Tungtflytende: 8 MPa
Trykkfasthet 28 døgn 28 døgn: Jordfuktig: 25 MPa. Tungtflytende: 12 MPa
Farge Leveres i farge grå eller koksgrå
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
PR-nummer 44233