close-pop-up.svg

Weber Skumpistol

weber

Utførelse

Rist flasken godt før den monteres på weber Skumpistol. Hold pistolen rett og reguler utstrømningen på pistolen.

Limpatroner som ikke er tomme kan sitte på pistolen i ca. 4 uker. Husk å rengjøre skumpistolen med weber Clean Fix etter avsluttet arbeid. weber Clean Fix monteres på skumpistolen og rensevæsken sprayes igjennom til alt lim er ute.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materiale PP
Forpakning 1 stk pr eske