close-pop-up.svg

weber Sprøyterep T

weber

Forbehandling

Underlaget forbehandles i henhold til aktuell prosedyre. Betongoverflaten skal være ren og fri for støv og løse partikler. Underlaget forvannes normalt før sprøyting. Sprøyting mot sementbasert heftbro er også mulig, men dette må skje vått i vått.

Blanding

Vannmengden som tilføres i sprøytedysen, styres av sprøyteoperatør. For lite vann vil øke prell og støvmengden, og en for våt blanding vil gi redusert kvalitet.

Forfukting av mørtelen kan benyttes for å redusere støvutvikling under sprøyting og vil generelt gi mindre prell. Dette kan utføres i f.eks en automixer før det fylles i tørrsprøyteutstyret.

Utførelse

Mørtelen må sprøytes med egnet utstyr. Det er viktig at strømmen inn i dysen er kontinuerlig, og at tilførselen av vann justeres slik at materialet komprimeres godt til en jevn betong. Ved sprøyting holder du dysen rett mot og omtrent en halv meter fra overflaten du skal sprøyte. Avhengig av situasjonen kan du også holde dysen nærmere eller lengre bort for å oppnå best mulig resultat. Eventuell nødvendig pussing bør foretas så raskt som mulig etter påføringen med pussebrett av stål, tre eller plast. Det må påses at festet til underlaget ikke skades ved for mye pussing. Dette gjelder i særlig grad tynne lag. Verktøy rengjøres med vann.

Etterbehandling

Overflater må beskyttes mot tidlig uttørking. Flatene kan ettervannes de første døgnene eller dekkes med plast. Alternativt kan en membranherder eller Weber Krymsperre påføres. Tid fra sprøyting og fram til belegging / overflatebehandling vurderes som for betong (generelt 4 uker).

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 2 kg pr. liter ferdig masse (eks prell)
Vannbehov Bestemmes av utstyr
Påføringstemperatur >5°C
Brukstid Massen er tilnærmet hard ved påføring og må avtrekkes umiddelbart.
Tilslag Natursand 0-2 mm
Vedheftstyrke Heft til betong: Normalt over 1,5 MPa
Trykkfasthet 7 døgn 39,6 MPa, 90 mm terning
Trykkfasthet 28 døgn 59,0 MPa, 90 mm terning
Frostbestandig God (SS 13 72 44)
Elastisitetsmodul (E-modul) 22600 MPa
Farge Grå
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. 500 og 1000 kg sekk bør lagres avisolert fra gulv for å sikre mot fuktopptak samt være tildekket med presenning ved utendørs lagring.
Forpakning Leveres i 25 kg papir sekker. Storsekker på bestilling.
PR-nummer 19836