close-pop-up.svg

Weber Steinlim

weber

Underlag

Underlaget må være fast, formstabilt og fritt for heftreduserende bestanddeler, som f.eks. støv og smuss. Egnede underlag kan være gulvstøp med eller uten innstøpte varmekabler eller vannbåren varme. Andre typer underlag kan være anhydritpuss, sementpuss, fullfuget murverk, ferdig herdet og tørket betong, Leca, porebetong, gipsplater eller gipsfiberplater. Asfalt som underlag kun på innvendig flate. 

For restfukt i underlaget: Sementpuss: maks. 2,0 vekt-%
Anhydrit-/kalsiumsulfatpuss: maks. 0,5 vekt-%
Gulv med varme: maks. 0,3 vekt-%
Gipsbundne underlag: maks. 1,0 vekt-%
Sement- og kalksementpuss: lufttørr

Blanding

Blandingsforhold: Weber Steinlim blandes med 3,6 til 4,0 liter vann pr 20 kg sekk. 

Bearbeiding: Blandetid ca. 3 minutt. La "hvile" i ca. 3 minutter før den blandes på nytt. Bland ikke mer mørtel enn det kan forbrukes på ca. 2 timer.

Sikkerhetsforskrifter

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Det er utarbeidet EPD og ECOproduct for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 17 kg/m² (pulver) pr. cm tykkelse.
Ved 10 mm tannet brett ca 4,5 - 5 kg/m2
Påføringstemperatur +5°C til +30°C
Åpentid Ca. 2 timer ved + 20°C
Herdetid før fuging 24 timer
Herdetid før gangtrafikk ca. 24 timer
Utstyrsanbefalinger Murskje, tannsparkel
Farge Grå
Lagring Weber Steinlim kan lagres tørt i original lukket emballasje i minimum 12 måneder.
PR-nummer 322005