close-pop-up.svg

Weber Stropoterm Trinnlydsplate 50 mm

weber

Forbehandling

Underlaget må være holdfast, plant, jevnt og bærende. Fugesprang og ujevnheter større enn 3 mm utlignes ved eksempelvis ved sparkling med weberfloor 4040 Combi Rapid DR. Før utlegging skal overflaten rengjøres og støvsuges. Weber Kantlist legges mot alle vegger og faste konstruksjoner.

Utførelse

Weber Stropoterm Trinnlydsplate legges tørt på underlaget butt i butt. Hele gulvflaten skal dekkes 100% med plater uten noen spalter mellom platene, kappet og tilpasset mot vegger. Platene monteres inntil kantlisten mot alle vegger, og holder denne på plass. Kantlistens høyde over trinnlydsplatene må være minst det samme som planlagt tykkelse på sjiktet med gulvavretting. Videre monteres weberfloor 4940 Fiberduk tørt på trinnlydsplatene, med minst 20 cm overlapp og tapede skjøter. Fiberduken brettes opp langs vegg mot kantlist, evt. tilskjæres og tapes. Ved prosjektert stålarmeringsnett i sjiktet med Weber Gulvavretting, monteres denne på fiberduken med minimum en rutes overlapp, kappet i hjørneskjøt til kun å bygge to høyder. Type stålarmeringsnett er normalt P-091, K-131, K-189 eller tilsvarende.

Sikkerhetsforskrifter

Bruk egnet verktøy for å skjære, for eksempel spesialkniv/ isolasjonskniv, for å unngå unødvendig dannelse av støv.

Anbefalt verneutstyr: hansker, støvmaske, vernebriller.

Avfallshåndtering: Mineralull er ikke er klassifisert som farlig avfall. Kapp og rester som ikke resirkuleres kan deponeres uten spesielle restriksjoner.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Trykkfasthet 50 kPa CS(10) (kN/m²) i ht. EN 826
Brannklasse A1 (Ubrennbar) i ht. EN 13501-1
Vannabsorpsjon Ved kortvarig nedsenking - WS ≤1 kg/m² i ht. EN 1609
Ved langsiktig delvis nedsenking - WL (P) ≤3 kg/m² i ht. EN 12087
Varmekonduktivitet λD 0,040 W/mK i ht. En 12667
Dimensjonstabilitet DS (70,90) ≤1 % i ht. EN 12087
Dynamisk stivhet s' (MN/m³) 24 i ht. EN 29052-1
Kompressibilitet CP2 - 5 kPa i ht. EN 12431
Lagring Weber Stropoterm Trinnlydsplater lagres tørt og beskyttes mot nedbør/ fuktighet. Oppbevares i originalemballasje inntil isolasjonen skal benyttes. Unngå unødvendig håndtering ved å åpne pakningen der produktet skal monteres.
Forpakning Antall plater pr. pakke: 3 stk (2,16 m2)
Antall pakker pr. pall: 24 stk (60,48 m2)
Pallestørrelse (LxBxH): 2400x1200x1050 mm