close-pop-up.svg

weber topdry render

weber

Godt å vite før påføring

Vi anbefaler prøveoppstrøk for kontroll av farge og struktur før hovedbestilling. Fargeavvik kan forekomme ved ulike bestillinger/produksjoner pga produktets mineralske sammensetning. I vårt nordiske klima med mye nedbør er levevilkårene for sopp og alger gode. For å redusere risikoen for påveskt på fasaden bør man unngå å ha trær og busker tett innpå huset. Hvite og lyse farger har også vist å være mere utsatt for påvekst sammenlignet med fasader med noe brytning i fargen. Unngå bruk på horisontale flater. Påføring på varme flater kan gi fargekjolder. NB: Regntak skal alltid benyttes ved utførelse.

Forbehandling

Underlaget skal være tørt, fast og fritt for støv og fete forurensninger. Underlaget skal være velherdet, normalt 7-10 dager, se også anbefalt herdetid for grunnpuss.

Ved bruk på KC-basert pusstyper og på weberbase 261 Fiberpuss skal underlaget primes med ett strøk weber silco paint i samme farge som pussen. Meget glatt/slett betong sandblåses lett for å få en ru overflate før grunning. Ved bruk på betong utendørs anbefales først et grunningssjikt med egnet grunningsmørtel.

Blanding

Omrøres nøye før bruk. Skal ikke blandes med vann før bruk. Bland bøtter med ulike produksjonsdato.

Utførelse

Brettskurt utførelse:
Dagen etter grunning med weber silco paint påføres weber topdry render i samme fargekode med stålbrett til et heldekkende sjikt, like tykt som kornstørrelsen. Benytt passende sprøyteverktøy eller trekk på med stålbrett. Skur overflaten umiddelbart i sirkulerende bevegelser. Til skuring anbefales bruk av plastbrett/plastglatter. 

Stenket utførelse:
Dagen etter grunning med weber silco paint stenkes overflaten med weber topdry render til ønsket struktur.

Påfør i våte skjøter og avslutt påføringen ved naturlige avslutninger (taknedløp, hjørner etc) for å unngå fargeskiller.

Etterbehandling

Beskytt pussede flater mot nedbør og frost til pussen er ferdig herdet, normalt minst 3 døgn. Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet forlenger herdetiden. Pussen kan beskyttes med antigrafitti.

Vær oppmerksom på

Underlagets og omgivelsenes temperatur må ikke være under +5 oC eller overstige +30 oC. Puss ikke i direkte solskinn, regn eller ved høy luftfuktighet.

weber topdry render kan etse glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi skader/nedmatting. Evt. søl fjernes umiddelbart med vann. Etter herding kan maling/puss kun fjernes mekanisk. Dekk til flater som ikke skal pusses.

Sikkerhetsforskrifter

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbruk 1,5mm kornstørrelse; ca. 2,5 kg/m2 

Forbruk 2,0mm kornstørrelse; ca. 3,0 kg/m2 (bestillingsvare) 

Materialforbruket vil variere avhengig av faktorer som påføringsmetode og struktur på underlaget. Angitt forbruk er for brettskurt utførelse, men er kun veiledende.
Påføringstemperatur +5°C - +30°C. Vintertiltak iht NS EN 3420 kap N ved temperaturer under +5°C.
Tørketid 24 timer mellom grunning og sluttpuss.
Herdetid Ca. 3 dagers herding. Lav temperatur og høy fuktighet forlenger herdetiden.
Tilslag Knust marmor
Brannklasse Ikke brennbar
pH i herdet materiale 8,5
Densitet Våt densitet: ca. 1,8 kg/m3
Farge 99 standardfarger. Se Weber fargekart
Lagring Lagres frostfritt, helst i sval temperatur. Kan lagres i uåpnet emballasje i minst 12 måneder fra produksjonsdato.
Forpakning 20 kg spann