close-pop-up.svg

Weber Tørrlesket hydratkalk

weber

Godt å vite før påføring

Tørrmørtel med hydratkalk som bindemiddel leveres som webercal K-100 og weber Finkalk. Våtlesket varant finnes som weber Kulekalk.

Forbehandling

Ved pussarbeider bør underlaget forvannes og tynngrunnes. Grunningsmørtel må velges ut fra type underlag. Renovering av eldre material krever ofte grunningsmørtel med lav styrke slik at den harmoniserer med underlaget.

Blanding

Bindemiddel til mur- og pussmørtel som blandes med sand iht. anbefalte blandingsforhold. Vannbehov tilpasses ut fra bruksområde.

K 100/850
- Vekt 100/850
- Volum 1:4
K 100/1050
- Vekt 100/1050
- Volum 1:5


Weber Tørrlesket hydratkalk kan også blandes sammen med sement til KC-mørtel
- KC 50/50 - Volum kalk/sement 2:1
- KC 35/65 - Volum: Kalk/sement 1:1

Kalkmaling
- Volum kalk/vann 2:5. Pigmenteres med kalkekte farger i pastaform. Se egen veiledning hos ra.no

Slurry
- Bland med vann til en tyntflyende pasta klar til å fylle i pumpeslangen før pumping av øvrig mørtel.

Utførelse

Mørtel basert på weber Tørrlesket hydratkalk påføres på samme måte som vanlige mur- og pussmørtler, maks 10 mm pr påslag pr. dag.

Vinterhåndtering:
Mørtel basert på weber Tørrlesket kalk må ikke benyttes i kaldt og fuktig vær. Absolutt lavest temperatur er +5oC. Se også tiltak for vinterarbeid i NS 3420 kap N. Pussete og murte flater skal holdes frostfrie i minimum 4 uker, opp til 4 måneder.

Etterbehandling

Nypussede flater må beskyttes mot rask uttørking. Ettervannes forsiktig i minimum 7 døgn for å oppnå best mulig fasthet. Bruk slange med fintspredende munnstykke. Bruk ikke for mye vann slik at flaten blir mettet da det vil hindre herdingen (karbonatiseringen) på grunn av redusert lufttilgang.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Vannbehov Etter bruksområde
Lagring Må lagres tørt. Ved riktig lagring i originalemballasjen er lagringstiden nærmest ubegrenset.
Forpakning 10 kg sekk
PR-nummer 92584