close-pop-up.svg

weber wall plaster rapid

weber

Underlag

Mineralske underlag som betong, lettbetong, sementbasert puss, Leca, tegl.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og fritt for støv, sementhud, fett eller andre forurensninger som kan hindre god heft. Tørre og sugende underlag primes med weber Mørteltilsetning eller weber.floor 4716 Primer fortynnet 1:3. Underlagets temperatur skal være minimum. +5°C. Beste resultat oppnås ved temperaturer fra +10°C - +25°C.

Blanding

Blandes maskinelt med drill og visp i minimum 2 minutter. Materialet blandes med ca 4 ltr vann til 15 kg pulver til en klumpfri konsistens. For tykkere sjikt benyttes en noe stivere konsistens. Brukstid ca 45 min. etter blanding. Masse som har begynt å størkne skal ikke blandes opp med mer vann.

Utførelse

Mørtelen påføres underlaget med tradisjonelt egnet murerverktøy. Når mørtelen har satt seg noe, bearbeides overflaten til ønsket struktur med for eksempel brettskuring eller filsing. Tidspunkt for bearbeiding avhenger av temperatur og tykkelse. Temperaturen i underlag/ område bør ikke være under +5°C.

Etterbehandling

Innendørs kan overflaten stå ubehandlet, eventuelt behandles med membran, flislegging eller maling.
Utendørs skal overflaten overmales. Produktet anbefales brukt i lite fuktutsatte områder utendørs.
Tidspunkt for overflatebehandling: Se informasjon om maks RF % og fasthet i aktuelt datablad for ønsket produkt til overflatebehandling.

Vær oppmerksom på

Ved lave temperaturer forlenges herde og tørketiden betraktelig. Ved arbeid i lav temperatur bør det gjøres tiltak ved oppvarming av massen, underlaget og området det skal arbeides i.

Sikkerhetsforskrifter

Irriterende – inneholder sement. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,3 kg pr. liter ferdig masse.
10 mm tykkelse = 13 kg/ m²
5 mm tykkelse = 6,5 kg/m²
1 mm tykkelse = 1,3 kg/ m²
Anbefalt tykkelse 5-100 mm
Vannbehov Ca 4 liter vann /15 kg pulver
Påføringstemperatur > +5 °C
Bindemiddel Spesialsement
Tilslag Natursand 0-0,5 mm
Vedheftstyrke 0,5 MPa
Trykkfasthet 28 døgn 4,0 MPa
Krymp 0,5 ‰
Lagring Lagringstiden for sekker på innplastet pall er ca 12 måneder. Lagres tørt.
Forpakning 15 kg sekk
PR-nummer 85586