close-pop-up.svg

weber WP plate

weber

Underlag

Kan monteres på både tunge og lett veggkonstruksjoner.

Utførelse

Platene monteres inntil hverandre på lekter som sikrer lufting og drenering. Til innfesting benyttes QU 32 EnveoVent skrue. Lekteavstanden skal generelt være maksimum c/c 600 mm, men må vurderes redusert i veggfelt med ekstra stor vindlast- og eller mekanisk påkjenning. Luftespalten skal minimum være 23 mm. Aktuelle standardiserte dimensjoner for trelekter er 23x73, 28x73, 28x95 eller 36x73.
Platene kappes og tilpasses enkelt med kniv eller håndsag. 

For mer informasjon om platemontering og pussoppbygning henvises det til Weber sine monteringsanvisninger for EnveoVent Flex eller EnveoVent Robust.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Bøyestrekkfasthet EN 12467 8 N/mm2
Brannklasse EN 13501-1 A2-s1, d0
Varmekonduktivitet EN 12467 0,12 W/mK
Termisk ekspansjon EN 13471 6,8 x 10-6 1/K
Densitet 550 kg/m3
Vekt 6,4 kg/plate
Lagring Lagres tørt på pall
Forpakning NOBB 60638365 
Artikkelnummer 5200822014