close-pop-up.svg

weberbase 260 sokkelpuss

weber

Godt å vite før påføring

For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

Forbehandling

Underlaget skal være tørt, rent og støvfritt. Større ujevnheter utbedres og gis tilstrekkelig herdetid før weberbase 260 Sokkelpuss påføres. Underlag av EPS skal rubbes lett med rivebrett eller stålbørste og kostes rent.

Utførelse

weberbase 260 Sokkelpuss påføres som en to-sjikts puss med total tykkelse 8-10mm. 

Påfør 1.sjikt i 5-6 mm tykkelse. webertherm 397 Armeringsnett legges på og bakes inn i pussen og dekkes fullstendig med mørtel. Bruk alltid minimum 10 cm overlapp i alle skjøter. 1.sjikt gis tilstrekkelig herdetid, normalt 1-3 døgn, før 2.sjikt påføres i 3-4 mm tykkelse.

Når overflaten har satt seg, filses pussen til ønsket overflatestruktur. Bruk grovt filsebrett av skumgummi. 

Utvendige hjørner forsterkes med webertherm 391 Hjørnelist. Åpninger i murverket forsterkes med ekstra biter av armeringsnett, ca 30x40cm, som vris 45 grader i forhold til nettet for øvrig. Bevegelsesfuger i underlaget skal føres gjennom pussen.

Etterbehandling

weberbase 260 Sokkelpuss beskyttes mot for hurtig uttørring. Ettervanning utføres med fintspredende munnstykke i 3-4 dager etter pussing.

Overflatebehandling av weberbase 260 Sokkelpuss utføres med f eks weber silco paint. Anbefalt herdetid før maling er minimum 10 dager under normale forhold. Sluttpuss bør ikke benyttes i områder nær bakkenivå med risiko for fuktopptrekk. Sokler blir normalt utsatt for høy fuktbelastning og vil holde seg pen over lenger tid dersom den ikke overflatebehandles.

Vær oppmerksom på

Ved lave temperaturer må forholdsregler om oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5°C. Vær oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer.

Pussarbeider skal ikke utføres i temperaturer under +5°C. Det anbefales ikke bruk av Weber Antifrost i pussmørtel. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker weberbase 260 Sokkelpuss aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 2,0 kg pr. m² og mm tykkelse
Anbefalt tykkelse 8-10 mm
Vannbehov Ca. 21%
Påføringstemperatur > +5 °C
Tilslag Natursand 0-2 mm
Trykkfasthet CS IV NS-EN 998-1
Luftinnhold Ca. 20%
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet må brukes omgående.
Forpakning 25 kg sekk
PR-nummer 321658