close-pop-up.svg

weberbase 261 Fiberpuss

weber

Godt å vite før påføring

For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

Forbehandling

Sterkt sugende underlag må forvannes. Mineralske underlag skal være svakt sugende før påføring av weberbase 261 Fiberpuss.

Underlaget skal være tørt, rent og støvfritt. Større ujevnheter, sår og dårlig fylte fuger utbedres og gis tilstrekkelig herdetid før weberbase 261 Fiberpuss påføres.

Blanding

weberbase 261 Fiberpuss blandes maskinelt med ca. 5,5 liter vann pr. 25 kg sekk. Det kan benyttes gjennomstrømningsblander eller visp og drill.

Hurtiggående: 3-4 minutter, langsomtgående: 7-10 minutter.

Utførelse

Påføring skjer med sprøyte eller for hånd. På murverk av Leca utføres weberbase 261 Fiberpuss som en to-sjikts puss, total pusstykkelse minimum 8 mm. Påfør 1. sjikt i 4 –6 mm tykkelse, og glassfibernett webertherm 397 Armeringsnett legges på og bakes inn i pussen og dekkes fullstendig med mørtel. Bruk alltid min. 10 cm overlapp i alle skjøter. 1. sjikt gis tilstrekkelig herdetid, normalt 1 –3 døgn før 2. sjikt påføres i 3 –4 mm tykkelse. Når overflaten har satt seg, filses pussen til ønsket overflatestruktur. Bruk Filsebrett for gips. Rundt åpninger i murverket og til utvendige hjørner, benyttes hjørnebeslag i glassfiberarmering, webertherm 391 Hjørnelister eller webertherm 392 Hjørnelist rull. Dilatasjonsfuger E-profil og V-profil benyttes til fuger. Disse festes til underlaget med weberbase 261 Fiberpuss, før 1. puss-sjikt påføres. Som en ekstra sikkerhet legges det inn ekstra nettbiter i hjørner på åpninger, som vris 45 grader forhold til nettet for øvrig. Bevegelsesfuger i underlaget skal føres gjennom pussen. Fiberpuss bør ikke trekkes ned mot bakken, og bør brukes i kombinasjon med Weber 400 Startlist rett vegg eller Weber 401 Startlist.

Ta kontakt med Saint-Gobain Byggevarer AS - Weber for sokkelløsninger. 

Ved sprøyting:
Benytt Modul K (silo/blander/pumpesystemer) Tumac, Putzmeister eller M-tec duomix. Bruk sprøytepistol med 16 mm munnstykke.

Etterbehandling

weberbase 261 Fiberpuss beskyttes mot for hurtig uttørring. Ettervannes med fintspredende munnstykke kun ved behov.

Sluttpuss og fargesetting av weberbase 261 Fiberpuss gjøres med bruk av anbefalte sluttbehandlinger.
Anbefalt herdetid før sluttbehandling er minimum 14 dager under normale forhold.

Anbefalt sluttbehandling:
Alt. 1: weberton 303 Silikatmaling
Alt. 2: weber silicate render
Alt. 3: weber silco render
Alt. 4: weber silco paint

Farger i ht Webers fargekart.

Vær oppmerksom på

Ved lave temperaturer må forholdsregler om oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5°C. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på weberbase 261 Fiberpuss på +20°C ved for eksempel å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Antifrost skal ikke benyttes.
Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeider må følges.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker weberbase 261 Fiberpussaggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.
For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Det er utarbeidet EPD og ECOproduct for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 1,7 kg pr. m² og mm tykkelse.
Ca. 13-15 kg pr. m² ved 8 mm tykkelse
Kornstørrelse 0-1 mm
Anbefalt tykkelse 8-10 mm
Påføringstemperatur > +5°C
Trykkfasthetklasse CS III NS-EN 998-1
Luftinnhold 18-20%
Vanndamp diffusjonsmotstand Meget åpen
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning 25 kg sekk 1000 kg storsekk
PR-nummer 85623