close-pop-up.svg

weberbase KC 10/90 mur- og pussmørtel

weber

Blanding

Mur- og pussmørtel KC 10/90 blandes maskinelt ca 10 minutter med 5-6 liter vann per sekk. Dette gir ca 24 liter ferdig mørtel.

Utførelse

For å oppnå best mulig resultat 
- bruk hele tiden samme mengde vann og like lang blandetid 
- bruk stiv konsistens på mørtelen. Dette reduserer risikoen for søl under murerarbeidet og letter rengjøringen av fasadeflaten 
- mure med fylte fuger 
- mørtel som har begynt å herde, må ikke blandes med mer vann for å få tilbake bearbeidelighet 
- stryk eller børst fugene når mørtelen er relativt tørr 
- beskytt ferdig murverk mot nedbør og sterkt solskinn de første dagene 
- ved pussarbeider må underlaget forvannes

MATERIALFORBRUK 
1,8 kg tørrmørtel gir ca 1 liter ferdig masse. 
Til muring: Teglstein ca 0,6 m2 pr sekk Lettklinkerblokker ca 18 stk pr sekk 
Til pussing: 5 mm tykkelse ca 5,0 m2 per sekk 10 mm tykkelse ca 2,5 m2 per sekk 20 mm tykkelse ca 1,2 m2 per sekk

Etterbehandling

Ettervanning av herdet pussjikt vil øke fastheten. Nypussede flater må beskyttes mot regnvær og sterkt solskinn.

Vær oppmerksom på

Ved lavere temperatur enn +5°C eller hvis det er fare for minusgrader de første døgnene, kan Mur- og pussmørtel KC 10/90 tilsettes maxit Antifrost for frysepunktnedsetting. Ved lave temperaturer må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under + 5°C. Forsøk derfor å få utgangtemperaturen på mørtelen på +20°C ved f.eks. å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for raskt uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges. Pussing skal ikke utføres ved temperaturer under + 5°C.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker Mur og pussmørtel KC 10/90 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mur- og pussmørtel KC 10/90 inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende HMS-datablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Anbefalt tykkelse Puss: Maks. 20 mm/ påslag
Vannbehov Veil. avhengig av bruksområdet 5-6 liter pr. 40 kg
Brukstid Ca 2 timer ved +20 °C
Begynner å herde Ca 4 timer ved +20 °C
Bindemiddel Hydratkalk og sement
Sammensetning 10/90/300
Tilslag Natursand 0-3 mm
Trykkfasthet 7 døgn > 10
Trykkfasthet 28 døgn > 15
Bøyestrekkfasthet, 7 døgn > 3
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn > 4,5
Frostbestandig God
Luftinnhold 14%
Lagring Mur- og pussmørtel KC 10/90 leveres i 40 kg papirsekker med impregnert vannfast papir. I uåpnede sekker kan produktet lagres i 1 år under tørre forhold. Åpnede sekker må brukes omgående. Mur- og pussmørtel KC 10/90 leveres også i 1000 kg big bags.
PR-nummer 85877