close-pop-up.svg

weberfloor 150 dura

weber

Godt å vite før påføring

Produktet er først og fremst beregnet for legging i tykke lag. Den spesifiserte minimumstykkelsen på 12 mm refererer kun til lokale punkter. Ved avretting av større flater anbefales en lagtykkelse på minst 20 mm for å oppnå en planhet som oppfyller klasse A-gulv, ±3 mm på 2 meters lengde. For flytende konstruksjoner anbefales en minimumstykkelse på 30 mm.

Stein-/keramikkfliser: For sensitive fliser, som natursteinfliser, bør RF i underlaget og weberfloor 150 Dura være under 90 % før beleggning.

weberfloor 150 dura går utmerket å bruke til innstøping av gulvvarme, både elektrisk og vannbåren.
Elektrisk gulvvarme må imidlertid ikke være påslått to dager før til en uke etter påføring av avrettingsmassen.
(Ved flislegging skal elektrisk gulvvarme normalt slås på først 28 dager etter fuging av fliser) vannbåren gulvvarme kan slås på med omgivelsestemperatur ved påføring av avrettingsmasse.
En uke etter påføring kan varmen gradvis heves til driftstemperatur.
Vær imidlertid nøye med å sikre at weberfloor 150 Dura får tørke ut før belegning skjer.

Omkringliggende fuktighet: Ved omkringliggende fuktighet eller hvor materialet vil utsettes for høye fuktighetsnivåer over lengre tid, kontakt Weber før du velger materiale.

Forberedelser

Som regel anbefales en nivelering av gulvet før avrettingsarbeidet utføres. Avviker gulvtoleransene med hensyn til ujevnheter (2 m målengde) og helning fra foreskrevne toleranser for det ferdig undergulv, bør gulvet "punktes opp" og høydene markeres med for eksempel et Weber Nivå pinner. Forbered underlaget ved å rengjøre og støvsuge. Avgrens leggingsetapper med Weber stengelist. Sluk og avløp må tildekkes og avgrenses Sørg for å tette underlaget før du påfører weberfloor 150 dura. Tetting kan gjøres med for eksempel weberfloor 4040 Combi Rapid DR. Tetting av gjennomføringer og langs vegger kan skje med for eksempel akryl-/lateksmasse.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og fritt for støv, sementhud/-slam, olje og fett eller andre urenheter som reduserer vedheft. Overflatefasthet til underlaget skal være >0,5 MPa.
Betongunderlag primes med weberfloor 4716 utspedd med 3 deler vann. For øvrige underlag, følg anvisningene i produktbladet for primeren. Funksjonen til primeren er å forbedre vedheften til underlaget,forhindre luftbobler og hindre for rask uttørking av massen før herding. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av weberfloor 150 dura.
Tatt i betraktning filmdannelsen av primeren og herdingen av avrettingsmassen, må temperaturen på underlaget ikke falle under +10°C. Tar det mer enn tre til fire timer for primeren å tørke og danne film kan det være risiko for dårlig uttørking. For best arbeidsresultat anbefales det at temperaturen i arbeidsrommet ligger mellom +10°C og +25°C.
Det er nødvendig med litt ventilasjon i arbeidslokalet, men vinduer og åpninger bør være tilstrekkelig lukket for å unngå trekk og direkte sollys under og etter påføring. Materialet i pulverform bør tempereres. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. For høyetemperaturer i materialet forandrer massens flytegenskaper.

Ved flytende konstruksjoner anbefales det at weberfloor Fiberduk brukes som glidesjikt. Alternativt kan en plastfolie brukes. Minimum overlapping er 200 mm mellom radene. Weberfloor Kantlist monteres langs vegger og gjennomføringer. Fiberduken/plastfolien brettes opp mot kantlisten på veggen for å hindre gjennomrenning.
Overflater >10 m² skal armeres med weberfloor stålarmeringsnett eller K131 armeringsnett . Armeringsnettene legges på med maskevidde overlapping. Ved skjøter kuttes armeringsjern bort slik at maskene kan møtes i samme plan.

Blanding

Håndlegging: Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass til 3-5 sekker (passelig volum 75-100 l). Weberfloor 150 Dura blandes med 3,2-3,4 liter vann per 20 kg sekk. Hell først i en del av blandevannet i blandekaret, tilsett deretter weberfloor 150. Hell i resten av blandevannet og bland til massen sammen til en homogrn og klumpfri lettflytende masse. Blanding skjer med drill utstyrt med propell eller turbinvisper (blandetid ca. 2 minutter).

Maskinlegging: Ved maskinlegging benyttes Webers automatiske blandepumper. Vannmengden er satt til maksimalt 17 % vanninnhold. Riktig vanninnhold kontrolleres kontinuerlig med flyteprøve. Ved riktig vanninnhold bør flyten være etter gammel SS 923519 (ring 50x22 mm) være 130-143 mm eller 200-220 mm målt etter Weber-standard (ring 68x35 mm). Under flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri for separasjon., kontroller at massen holdes godt sammen og fri for separasjon. Ved legging av fall kan vannmengden reduseres litt.

Utførelse

Massen pumpes ut eller helles på underlaget i fra bøtter. Massen legges i den gamle så raskt som mulig. Overflaten på massen glattes/disses lett med en tannsparkel eller sparkeldisse. Våtlengden tilpasses blandepumpens kapasitet og beleggtykkelse. En passende bredde er 6-8 m. Webers stengelist brukes som skille.

Vær oppmerksom på

Før du legger gulvbelegg/tettebelegg, sørg for at bjelkelaget er tilstrekkelig tørket ut. På tørt underlag tar det ca. 1-14 uker for weberfloor 150 Dura å tørke ned til 85 % RF og dermed bli beleggbar. Den angitte tørketiden forutsetter et tørkeklima på ca. +20°C, 50 % RF og et visst luftskifte. For fuktfølsomme belegg, for eksempel tregulv, følg produsentens anvisninger.
Betongunderlag bør alltid avrettes før gulvbelegging finner sted for å sikre at liming skjer mot et lavalkalisk underlag. På nystøpt betong, som ofte er tett, anbefaler vi minst 10 mm avretting for å lage et lavalkalisk underlag som kan absorbere fuktigheten i limet. På gammel betong anbefales et lag på minst 5 mm.
Dersom weberfloor 150 Dura legges som en flytende konstruksjon (på f.eks. weberfloor fiberduk, eller plastfolie) anbeles det å prime med weberfloor 4716 Primer fortynnet 1:5, primer:vann, som påføres dagen etter utlegging av avrettingsmassen. anbefales under gode tørkeforhold. Med lengre åpningstider øker risikoen for kantløfting og oppsprekking. Ved høyere temperatur og lavere RF øker risikoen og omvendt.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne,nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjente fare for miljø eller helse. Les alltid gjeldende sikkerhetsdatablad.

Kvalitetskontroll

Produktet er CE-merket.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Det er utarbeidet EPD for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbrukstall 1,85 kg/m²/mm (i ht GBR målemetode):
5 mm = 9,25 kg/m²
10 mm = 18,5 kg/m²
Minimum sjikttykkelse 12 mm
Maksimum sjikttykkelse 80 mm
Vannbehov 3,2-3,4 liter per 20 kg sekk
Åpentid 10-25 minutter
Tørketid 1 uke/cm opp till 40 mm
>40 mm 6-14 uker
Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på ca. +20°C, 50% RF
Herdetid før gangtrafikk 2-4 timer
Trykkfasthetklasse C20 i ht EN 13813
Trykkfasthet 28 døgn Middelverdi 29 MPa i ht EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse F 5 i ht EN 13813
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn Middelverdi 5,5 MPa i ht EN 13892-2
Krymp < 0,3 mm/m
Brannklasse A2fl-s1 i ht EN 13501-1
Slitasjemotstand mot rullende stolhjul på avrettingsmasse med gulvbelegg, RWFC-klasse RWFC 250 ved tykkelse 10-100 mm i ht EN 13892-7
Vanninnhold 16-17%
Overflatens hardhet > 1,0 MPa
Flytevne i henhold til Weber standard I ht SS 923519 (ring 50x22 mm) 130-143 mm
weber standard metode (ring 68x35 mm) 200-220 mm

EN 12706 (ring 30-50 mm) 120-135 mm
pH i herdet materiale Ca. 11
Densitet Ca. 2150 kg/m3, herdet og tørket
Lagring 9 måneder fra produksjonsdato i uåpnet forpakning lagret i tørre rom.
Forpakning Bulk
Sertifikat EPD (tredjeparts verifisert miljødeklarasjon) Indoor Air Comfort GOLD verifisert (oppfyller bl.a. emissionskravene for EMICODE EC1 PLUS)
PR-nummer 634952