close-pop-up.svg

weberfloor 4690N Marine Combi

weber

Underlag

Stål, galvanisert stål, aluminium, betong/sementbasert, flis/klinker og finerplater. Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett og olje, løse partikler og andre forurensninger som kan redusere vedheften. Underlagets overflatefasthet bør overstige 0,5 N/mm² (MPa) ved finsparkling og 0,8 N/mm² (MPa) ved tykkere sjikt. Ved installasjoner med tyngre belastning bør underlagets overflatefasthet overstige 1 N/mm² (MPa). Underlagets temperatur skal overstige +10°C.

Godt å vite før påføring

Verktøy og maskiner rengjøres for ferskt materiale med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk. Avfuktere bør ikke brukes de to første dagene etter legging. Gassfyring bør heller ikke brukes før priming og legging. Vær oppmerksom på sakte uttørking ved lave temperaturer som kan påvirke massens bearbeidelighet.

Forbehandling

Underlaget bør mekanisk rengjøres for å fjerne urenheter som kan redusere vedheften og deretter støvsuges. Underlaget kan med fordel primes med weberfloor 4716 Primer, men det er ikke påkrevd. Se eget produktdatablad for weberfloor 4716 Primer. Underlagets temperatur skal overstige +10°C. For best arbeidsresultat bør omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet være +10-25°C. Det er nødvendig med litt ventilasjon i arbeidslokalet. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen.
Materialet kan brukes i høyere omgivende lufttemperaturer i arbeidslokalet opp mot ca. 40°C. Vær oppmerksom på bearbeideligheten til materialet under slike forhold siden brukstiden til produktet sterkt påvirkes av for høy temperatur, f.eks. at materialet setter seg og herder for raskt. For å kompensere mot for høy temperatur i arbeidslokalet og i underlaget anbefales det å kjøle ned blandevannet med is, men også unngå å bruke materialet i direkte sollys. Materialet i pulverform bør oppbevares i ventilerte rom, og ikke utsatt for direkte sollys.
Vær oppmerksom på sakte uttørking på grunn av lav temperatur og/eller dårlig filmdannelse på grunn av høy fuktighet siden det kan føre til luftporer i avrettingssjiktet.

Blanding

weberfloor 4690N Marine Combi blandes med ca. 3,3-3,6 liter rent vann pr 15 kg sekk (22-24% av tørrmaterialets vekt) ved byggsparkling, fallbygging, skjøtesparkling av fuger, reparasjon av hull etc. og 3,6-4,2 liter rent vann pr 15 kg sekk (24-28% av tørrmaterialets vekt) for finsparkling (0,5-1 mm sjikttykkelse). Hell først i en del av blandevannet i blandebøtten, tilsett deretter weberfloor 4690N og hell i resten av blandevannet. Bland massen sammen til en pastalignende konsistens med drill og visp i min. 2 minutter. Sørg for at materialet er korrekt blandet, er homogen og fri for separasjon. Det er viktig å tilsette riktig vannmengde siden overdosering av vann vil redusere overflatefastheten, øke svinnet og fremme segregering. Omvendt så vil redusert vannmengde øke viskositeten. Temperaturen på den ferdigblandede massen bør være +10-30°C. Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 5-15 minutter under optimale arbeidsforhold, men ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse. Ferdigblandet masse vil være bearbeidelig betraktelig kortere ved for høy temperatur.

Utførelse

Den ferdigblandede massen fordeles på gulvet med en slett stålsparkel eller flatsparkel. Eventuell finjustering i form av sliping, sikling eller ytterligere finsparkling kan utføres så snart massen har herdet tilstrekkelig.

Etterbehandling

weberfloor 4690N Marine Combi er gangbar etter ca. 30-60 minutter. Før gulvlegging skal man alltid forsikre seg om at selve underlaget er tilstrekkelig uttørket. weberfloor 4690N er beleggbar etter ca. 2 timer, forutsatt at gulvbelegget tåler minst 85% RF, følg beleggleverandørens anvisninger. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på +20°C, 50% RF og en viss luftutskifting.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,55 kg/mm og m²
Minimum sjikttykkelse 0,5 mm
Maksimum sjikttykkelse 50 mm
Vannbehov 3,3-3,6 liter pr 15 kg sekk ved byggsparkling (22-24%)
3,6-4,2 liter pr 15 kg sekk ved finsparkling (24-28%)
Påføringstemperatur Minimum 10°C
Brukstid Ca. 5-15 minutter etter blandet med vann
Herdetid før gangtrafikk 30-60 minutter
Vedheftstyrke > 0,5 N/mm² ved finsparkling
> 0,8 N/mm² ved fallbygging
> 1,0 N/mm² ved tyngre belastning
Trykkfasthetklasse C25 i ht EN 13813
Trykkfasthet, middelverdi 28 døgn: Middelverdi 34 MPa i ht EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse F7 i ht EN 13813
Bøyestrekkfasthet, middelklasse 28 døgn: Middelverdi 9 MPa i ht EN 13892-2
Krymp 28 døgn <1,0 mm/m i ht EN 13454-2
Brannklasse A2fl-s1 A1301 Primary deck covering, Marine EN 13501-1, IMO FTPC Part 6 og IMO FTPC Annex 2, section 2.2
Slitasjemotstand mot rullende stolhjul på avrettingsmasse med gulvbelegg, RWFC-klasse RWFC 250 (ved tykkelse 1-50mm) i ht EN 13892-7
Lagring Når lagret i uåpnet og intakt emballasje, under tørre forhold, er lagringstiden min. 12 måneder fra produksjonsdato. Ukorrekt lagring kan ha en ugunstig effekt på produktegenskapene. Gammelt materiale bør testes, med anbefalt vannmengde i blandingen, for å vurdere om produktegenskapene er intakte og at materialet herder innen 1-2 timer etter legging. Lengre herdetid indikerer at produktegenskapene har blitt påvirket og materialet burde derfor ikke brukes. Unngå å tilsette mer vann enn anbefalt.
Forpakning 15 kg sekker med bærehåndtak på paller dekket med plast (36 sekker pr pall).