close-pop-up.svg

weberfloor 4940 Fiberduk

weber

Utførelse

weberfloor 4940 Fiberduk er myk og lett å jobbe med, legger seg fint mot veggen når den brettes opp uten å krølle seg i hjørnene. Fiberduken festes med teip eller lim. Fiberduken er hydrofob (dvs vannavstøtende) og tett. Dette muliggjør avretting av svake underlag samtidig som lekkasje forhindres. Fiberduken er diffusjonsåpen slik at uttørking er mulig også nedover. Den hydrofobe egenskapen gjør at avrettingsmassen ikke fester til underlaget slik at svinn og termiske bevegelser kan skje fritt. Overflatestrukturen er jevn i motsetning til mange andre fiberduker. Dette medfører at det blir lettere å håndtere weberfloor 4945 Glassfibernett når dette legges over Fiberduken, det er mindre tendens til at nettet fester seg i duken. weberfloor 4940 Fiberduk er lett å beskjære sammenliknet med andre fiberduker og kan med fordel beskjæres med saks eller kniv.

Legges med overlapp på minimum 200 mm.

Miljøinformasjon

BREEAM-NOR v.6.0 MAT 02: Produktet overholder gjeldende kjemikalieregelverk og inneholder ingen stoffer på A20-sjekklisten, den Norske Prioritetslisten, REACH artikkel 59(10) Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH Vedlegg XIV Autorisasjon.

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Sammensetning 100% UV-stabilisert polypropylen
Densitet 155 g/m²
Vekt 50 kg
Farge Lysgrå med svart tekst: weberfloor 4940